Tag: Jaskyne Slovenska

Naše obľúbené miesto počas daždivého počasia. Chodíme sem relatívne často, lebo čím je naše dieťa staršie, tým viac je toho čo z jej strany objavovať a obdivovať. Našťastie (bohužiaľ pre prevádzku jaskyne) nás bolo dnes málo a tak som mal možnosť spraviť pár fotografií. Jasovská jaskyňa  je kvapľová jaskyňa v Slovenskom krase pri Jasove.  Nachádza sa v najvýchodnejšej časti Slovenského krasu, pri obci Jasov. Umelý vchod leží v údolí Bodvy vo výške 256 m n. m., prirodzený otvor, ktorý dnes slúži ako východ, vo výške 286 m. Jasovská jaskyňa je najstaršia sprístupnená jaskyňa na Slovensku: už roku 1846 bola čiastočne sprístupnená mníchmi z jasovského kláštora. V rokoch 1922 až 1924 boli objavené aj nižšie ležiace časti jaskyne. V…

Veľká Ružínska jaskyňa leží v nadmorskej výške 614 m.n.m. a je dlhá 111 metrov, avšak je bez typickej krasovej výzdoby. Už v roku 1897 v nej našli paleolitické ohniská, početné kosti jaskynného medveďa a bohaté kumulácie črepov neolitickej bukovohorskej kultúry. Je tvorená jednoduchou chodbou, ktorej strop sa miestami dómovito zdvíha až do výšky 20 m. Prednú časť jaskyne tvoria svetlošedé až zelenkasté vápence, zadnú časť tvoria naružovelé vápence. Tento typ výzdoby je charakteristický proe celú oblasť Slovenského Rudohoria, zvlášť pre nadmorské výšky nad 600 m a priemerné ročné zrážky nad 800 mm. [velkalodina.atknet.sk] Nazývaná je aj Rothova diera.  Toto meno…

Antonova jaskyňa (priližne 558m.n.m.) sa nachádza v doline Malého Ružínka (severozápadná časť Ružínskeho krasu, NPR Sivec), neďaleko miesta, kde potok pretína prudkú zatáčku cesty (modrá t.z. pokračuje ďalej na Galovú), nad prameňom Malého Ružínka. Má korozívny pôvod. Vznikla na priečnej tektonickej poruche a jej priestory sa zväčšovali postupným drobením a rútením. Impozantný vstupný portál so šírkou 9 m a výškou 5 m okamžite zaujme každého stúpajúceho prudšou brázdou od prameňa Malého Ružínka na hrebeň Sivec – Galová. V strope jaskyne sa nachádza veľké okno. Jaskyňa je tvorená mohutnou chodbou s približnou dĺžkou 70m. Na severnej strane sa nachádza kratšia chodba.…

16/09/2010 / / Blog

Zaujímavý spôsob, ako predstaviť verejnosti (už po tretí krát) život týchto vzácnych cicavcov. Miesto prednášky – vstupná hala Jasovskej jaskyne. Ideálne tematické miesto pre premietanie  a diskusiu. Človek sa dozvie veľa zaujímaveho prijateľnou formou od ľudí, ktorých to zjavne baví – Miro Fulín a Štefan Matis. A na záver lahôdka – odchyt netopierov, ukážka ich komunikácie, popis stavby ich tela a mnoho informácií z praxe. Akcia sa ukutočnila v rámci programu “Európske Noci Netopierov“. [fotogaléria] [Spoločnosť pre ochranu netopierov] [Miroslav Fulín, článok Korzár]

Horizontálna, neaktívna jaskyňa so starou výzdobou. Vysoká v priemere 1.5 metra s dvoma krásnymi dómami. Po takmer 14tich rokoch od prvej návštevy sa však moje pocity zmenili – zničená, zdevastovaná. Je to škoda, pretože sa jedná o naozaj krásnu jaskyňu, využiteľnú pre lokálny turistický ruch. Celkom ma aj prekvapilo, že som si pamätal miesto vstupu. Čo ma však prekvapilo negatívne je masívny výrub na lúkach v okolí jaskyne – viď fotogaléria. [celá fotogaléria]

Ako vždy keď leje, vyberieme si s dcérkou jednu z našich sprístupnených jaskýň a ideme sa do nej pozrieť. Tentokrát to bola Domica a tentokrát sme šli aj so susedovcami (Peťo so synom Samkom). Nabudúce to však už budú maďarské jaskyne – už len pre ten ich prístup, ktorý je o 2 triedy lepší ako toto naše slovenské pseudopodnikanie. Domica je najväčšia jaskyňa Slovenského krasu. Zaraďuje sa medzi jaskyne svetového významu. Nachádza sa v južnom svahu Silickej planiny v okrese Rožňava. Predstavuje časť jaskynného komplexu, ktorý vytvára s jaskyňou Baradla v Maďarsku jeden genetický systém celkovej dĺžky cca 25 km.…

“Silická ľadnica je zaľadnená priepasť v strednej časti Silickej planiny[1]. Patrí medzi najnižšie položené ľadové jaskyne mierneho klimatického pásma. Je vytvorená v druhohorných strednotriasových vápencoch Silického príkrovu podzemným tokom Čierneho potoka a je súčasťou Silicko-Gombaseckého podzemného hydrologického systému. Vznikla prepadnutím stropu staršieho podzemného dómu asi pred 2000 rokmi[1]. Inverzia flóry a fauny. Významná archeologická lokalita. Nachádza sa neďaleko obce Silica a je voľne prístupná. Národná prírodná pamiatka je tiež od roku 1995 súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO“. [zdroj] S dcérkou sme sa tu zastavili na krátku prechádzku cestou späť z Gombaseckej jaskyne. Pravda, jej sa viacej páčili chorbáčiky a slimáky,…

“Gombasecká jaskyňa je kvapľová jaskyňa v Slovenskom krase, nachádza sa v chotári obce Slavec v okrese Rožňava. Slúžila aj ako sanatórium na liečenie chorôb dýchacích ciest, v súčasnosti sa však v jaskyni choroby dýchacích ciest neliečia. Nachádza sa uprostred CHKO Slovenský kras na západnom úpätí Silickej planiny, v doline rieky Slaná, asi 15 km južne od Rožňavy. Jej vchod leží vo výške 250 m n.m. Jaskyňu objavili dobrovoľní jaskyniari z Rožňavy 21. novembra 1951 prekopaním Čiernej vyvieračky. Z celkovej dĺžky jaskyne (1525 m), bolo od roku 1955 pre verejnosť sprístupnených 300 m. Jaskynné chodby prebiehajú v dvoch horizontálnych úrovniach, s…

Jaskyňa mŕtvych netopierov patrí medzi najrozsiahlejšie a najvýznamnejšie vysokohorské jaskyne Slovenska. Nachádza sa v centrálnej časti hrebeňa Nízkych Tatier v Ďumbierskom vysokohorskom krase (1750 m n.m.). Relatívne drobný, hlboko zavrásnený vápencový masív Kozích Chrbtov s dĺžkou 2 km a šírkou len 300 m, obsahuje vo svojich útrobách množstvo chodieb v doposiaľ známych14 poschodiach a dvoch paralelných vetvách. Podzemný labyrint má v súčasnosti zameranú dĺžku 19260 m s hĺbkou 320 m. Najväčší podzemný priestor – Bystrický dóm, sa nachádza na 7. poschodí v hĺbke 180 m, a jeho objem dosahuje 52 500 m3. Medzi jedinečné zaujímavosti jaskyne patrí výskyt vulkanických hornín kriedového veku vovrásnených do vápencového súvrstvia.…

04/10/2008 / / Blog

Keďže dnes bolo poriadne zamračené, jaskyne boli tá najlepšia voľba. Chcel som ísť s Laurou pozrieť 3 (Jasovská, Baradla a Domicu), no pri východe z Jasovskej sme sme tak zmokli, že k ostatným sme sa už nedostali. Aj vďaka “výborným” ústretovým návštevným hodinám. [fotogaléria z jaskyne]

09/09/2007 / / Geocaching

Dnes sme boli s Peťom Sasvárim a deťmi v Hájskej doline založiť ďalšiu moju cache. Po Scenery je to druhá, no obtiažnejšia. Volá sa Slaninova jaskyna a jej GC označenie (kód) je GC15V14. Jej veľkosť je small, obtiažnosť 3, terén 3. Pozvývam všetkých.

20/05/2007 / / Sightseeing

Keďže počasie bolo ozaj hnusne, rozhodoli sme sa, že zoberem nášho puntíka do jaskyne. Vo všeobecnosti by sme chceli prejsť všetky slovenské sprístupnené jaskyne. Tou prvou bola Jasovská jaskyňa [48.6753598,20.9745859]. Táto jaskyňa sa nachádza v najvýchodnejšej časti Slovenského krasu v Jasove. Jaskyňu spristupnili údajne mnísi z Jasovského kláštora už v roku 1846. V rokoch 1922 až 1924 boli objavené nižšie ležiace časti jaskyne. Z celkovej dľžky 2120m je dnes sprístupnených 620m. Jaskyňu vytvoril podzemný tok rieky Bodvy vo svetlých vápencoch stredného triasu. Našli sa v nej archeologické nálezy pracovného náčinia človeka z mladšej doby kamennej. Jasovská jaskyňa je bohato zdobená…