Silická Ľadnica

Silická ľadnica je zaľadnená priepasť v strednej časti Silickej planiny[1]. Patrí medzi najnižšie položené ľadové jaskyne mierneho klimatického pásma. Je vytvorená v druhohorných strednotriasových vápencoch Silického príkrovu podzemným tokom Čierneho potoka a je súčasťou Silicko-Gombaseckého podzemného hydrologického systému. Vznikla prepadnutím stropu staršieho podzemného dómu asi pred 2000 rokmi[1]. Inverzia flóry a fauny. Významná archeologická lokalita. Nachádza sa neďaleko obce Silica a je voľne prístupná. Národná prírodná pamiatka je tiež od roku 1995 súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO“. [zdroj]

S dcérkou sme sa tu zastavili na krátku prechádzku cestou späť z Gombaseckej jaskyne. Pravda, jej sa viacej páčili chorbáčiky a slimáky, no aj jaskyňa na ňu zapôsobila – veď tam bolo až 5 slimákov :D

[fotogaléria]

zbytky ľadu v Silickej ľadnici
zbytky ľadu v Silickej ľadnici

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.