Tag: Sopotnické vrchy

Sopotnica je pstruhový vodný tok miestneho významu v Šarišskej vrchovine. Je to ľavostranný prítok Hornádu s dĺžkou 15,5 km. Pramení nad obcou Klenov v Sedlickej brázde v nadmorskej výške okolo 625 m n. m. Tečie prevažne juhovýchodným smerom. Prítoky priberá na katastrálnych územiach obcí: Sedlice a Suchá Dolina, sprava sú to potok spod Zajačej hory (635,1 m n. m.), spod Zadného dolu (554,1 m n. m.), spod Rešetky (576,9 m n. m.) a zľava spod Bystrej (765,8 m n. m.). Tečie údolím v Šarišskej vrchovine (na hornom toku) a v pohorí Čierna hora (na dolnom toku), kde preteká podcelkom Sopotnické…

Konečne poriadne bicyklovanie. Trasa, na ktorú som sa tešil od jesene : Košice – Kysak – Klenov – Veľký Folkmar – Kojšov – Golgota – Lajoška – Klatov – Košice. Jej celková dĺžka je približne 93km z toho 40.7 km stúpania pri prevýšení 1664m. Najkrajšími pasážami boli pre mňa : údolie Sopotnice, výhľady nad Klenovom a stúpanie Kojšovskou dolinou na Golgotu – s prudkým záverom ku koncovej stanici vleku. [EveryTrail] [fotogaléria] [panorámy]