Antonova jaskyňa (Malá Ružínska jaskyňa)

Antonova jaskyňa (priližne 558m.n.m.) sa nachádza v doline Malého Ružínka (severozápadná časť Ružínskeho krasu, NPR Sivec), neďaleko miesta, kde potok pretína prudkú zatáčku cesty (modrá t.z. pokračuje ďalej na Galovú), nad prameňom Malého Ružínka. Má korozívny pôvod. Vznikla na priečnej tektonickej poruche a jej priestory sa zväčšovali postupným drobením a rútením. Impozantný vstupný portál so šírkou 9 m a výškou 5 m okamžite zaujme každého stúpajúceho prudšou brázdou od prameňa Malého Ružínka na hrebeň Sivec – Galová. V strope jaskyne sa nachádza veľké okno. Jaskyňa je tvorená mohutnou chodbou s približnou dĺžkou 70m. Na severnej strane sa nachádza kratšia chodba. Jaskyňa je chudobná na výzdobu. Bola osídlena v neolite bukovohorskou kultúrou. Z paleontologických nálezov je známy výskyt kostí jaskynného medveďa, polárnej líšky, polárneho zajaca. [velkalodina.atknet.sk] Názov dostala podľa lesníka z Malej Lodiny Antona Fayta v roku 1879. [vtackar]

Malý Ružínok je dolina (nazvaná po potoku, ktorý v nej pramení a preteká) medzi hrebeňmi Sivec – Galová a Galová – Spálený vrch.

Ružínský kras leží v oblasti lokalite Čiernej hory – Pokryvy (Sivec – Galová –  Pokryvy – Vysoký vrch – Biela skala). Zo severu je ohraničený obcami Kysak, Veľká Lodina a Malá Lodina. Zo západu Ružínskou priehradou  a na juhu obcou Košická Belá. Táto krasová oblasť má 48km2. Kras je tu tvorený triasovými dolomitami a vápencami, jurskými svetlými až narúžovelými slabo metamorfovanými vápencami a má hornatý, ťažšie schodný až pralesný charakter.

Čierna hora (s najvyšším vrchom je Roháčka (1 028,5 m n. m.)) je horský krajinný celok najvýchodnejšej časti Slovenského rudohoria.  Delí sa na 5. podcelkov:  Roháčka, Bujanovské vrchy, Sopotnické vrchy, Pokryvy, a Hornádske predhorie. V podceloku Pokryvy, ktorého najvyšším vrchom je vrchol Pokryvy (888 m), sa nachádza Ružinský kras, ktorý je bohatý na povrchové, ale ja podpovrchové javy a to hlavne v doline Malý Ružinok. [zdroj www.keturist.sk]. Čierna hora patrí k jadrovým pohoriam, má podobný stavebný štýl ako Branisko. Budujú ju hlavne granity, diority, svory a ďalšie paleozoické horniny.

[fotogaléria z jaskyne] [fotogaléria z Ružínskeho krasu] [GC3BPFY Antonova jaskyna]

Antonova jaskyňa
Antonova jaskyňa
... pohľad z portálu do jaskyne ...
… pohľad z portálu do jaskyne …
... vpravo je vstup do chodby ...
… vpravo je vstup do chodby …
... vstupný portál a okno ...
… vstupný portál a okno …
Antonova jaskyna, vpravo hore.
Antonova jaskyna, vpravo hore.
... pohľad z jaskyne ...
… pohľad z jaskyne …
Antonova jaskyňa, mapa (velkalodina.atknet.sk)
Antonova jaskyňa, mapa (velkalodina.atknet.sk)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.