Veľká Ružínska jaskyňa (Rothova diera)

Veľká Ružínska jaskyňa leží v nadmorskej výške 614 m.n.m. a je dlhá 111 metrov, avšak je bez typickej krasovej výzdoby. Už v roku 1897 v nej našli paleolitické ohniská, početné kosti jaskynného medveďa a bohaté kumulácie črepov neolitickej bukovohorskej kultúry. Je tvorená jednoduchou chodbou, ktorej strop sa miestami dómovito zdvíha až do výšky 20 m. Prednú časť jaskyne tvoria svetlošedé až zelenkasté vápence, zadnú časť tvoria naružovelé vápence. Tento typ výzdoby je charakteristický proe celú oblasť Slovenského Rudohoria, zvlášť pre nadmorské výšky nad 600 m a priemerné ročné zrážky nad 800 mm. [velkalodina.atknet.sk] Nazývaná je aj Rothova diera.  Toto meno dostala po Samuelovi Rothovi (1851-1889), ktorý v priestoroch tejto jaskyne pracoval.

Samuel  Roth (1851 – 1889) – profesor levočského gymnázia, od roku 1887 jeho riaditeľ. Po štúdiu prírodných vied na univerzite v Budapešti sa zaoberal geológiou, glaciológiou, speleológiou a limnológiou V. T. a ich okolia. Napísal niekoľko učebníc z mineralógie, botaniky i zoológie. Pri skúmaní jaskýň v Tatrách, Pieninách a Ružíne dokázal ich osídlenie v staršej dobe kamennej. Pochovaný je v Levoči. Je považovaný za zakladateľa slovenskej speleoarcheológi. [vysoke-tatry.info]

Malý Ružínok je dolina (nazvaná po potoku, ktorý v nej pramení a preteká) medzi hrebeňmi Sivec – Galová a Galová – Spálený vrch.

Ružínský kras leží v oblasti lokalite Čiernej hory – Pokryvy (Sivec – Galová –  Pokryvy – Vysoký vrch – Biela skala). Zo severu je ohraničený obcami Kysak, Veľká Lodina a Malá Lodina. Zo západu Ružínskou priehradou  a na juhu obcou Košická Belá. Táto krasová oblasť má 48km2. Kras je tu tvorený triasovými dolomitami a vápencami, jurskými svetlými až narúžovelými slabo metamorfovanými vápencami a má hornatý, ťažšie schodný až pralesný charakter.

[fotogaléria z jaskyne] [panoráma vstupného portálu] [fotogaléria z Ružinskeho krasu] [GCX95A Rothova diera]

... vstupný portál - pohľad von ...
… vstupný portál – pohľad von …
... zadná pasáž jaskyne ...
… zadná pasáž jaskyne …
... stredná časť jaskyne ...
… stredná časť jaskyne …
... pohľad von cez vstupný portál ...
… pohľad von cez vstupný portál …
Veľká Ružínska jaskyňa
Veľká Ružínska jaskyňa

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.