Martin, Jasovská jaskyňa, Vígľaš, Meliata

No, veľa sa toho neudialo poslednou dobou. Práca a práca a práca :) No ale predsa pár vecí sme stihli. Zbehol som s malou do Martina, kde sme mali šťastie na pekné počasie. Cestou sme sa zastavili aj na Vígľašskom zámku. Mamka to využila na výlet s krpcom, ja na bicykovanie – tentokrát na Martinské hole. S krpcom sme stihli aj Jasovskú jaskyňu, prielom Muráňa, Meliatský profil či naposledy Meander Hornádu. Ešte niečo ? Hmm, neviem, keď si spomeniem, napíšem. Dáko nestíham :)

Vígľašský zámok je zámok nachádzajúci sa na východnom okraji obce Vígľaš. Počiatky obývania skalného ostrohu nad riekou Slatina môžeme predpokladať už v ranom stredoveku, kedy sa v týchto miestach nachádzalo slovanské hradisko. Neskôr tu vznikol kláštorný objekt, pravdepodobne spravovaný templárskym rádom. Viac informácií o zámku v samostatnom článku.

[fotogaléria z Vígľašského zámku]

meliatikum3
Meliatsky profil
Jasovská jaskyňa
Jasovská jaskyňa
Vigľašský zámok
Vigľašský zámok
Vigľašský zámok
Vigľašský zámok
Meander Hornádu
Meander Hornádu

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

Be First to Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.