Prielom Muráňa

Konečne opäť troška volnejšie a tak nám s Peťom ostalo jedno voľné poobedie ísť niekam von tak na 1/2 dňa. Ideálnym miestom na takúto krátku túru je Prielom Muráňa (Slovenský Kras), ktorý človeku nezaberie viac ako 3hodiny času.  Zvolili sme prístupovú trasu z dediny Bretka, pričom sme parkovali až pri JRD, nakoľko obyvateľstvo obce svojím sociálnym zložením dávalo tušiť možnosť istých problémov.

Prielom Muráňa je výrazne meandrujúci tok rieky Muráň zakliesnený do výbežku vápencov v hĺbke až 100 m. Územie je charakteristické krasovými javmi – škrapmi a jaskyňami situovanými na puklinách domodelovaných eróznou činnostnou rieky. Vegetačný kryt je tvorený teplomilnými lesnými a stepnými spoločenstvami. Muráň je rieka v juhovýchodnej časti stredného Slovenska, preteká územím okresov Revúca a Rožnava. Je to pravostranný prítok Slanej s dĺžkou 48,8 km a plochou povodia 386,l km2. Je tokom IV. rádu a priemerná lesnatosť povodia dosahuje 50%. Pramení na rozhraní Muránskej planiny a Stolických vrchov na východnom svahu vrchu Šiance (1 041,5 m n. m.), pod sedlom Predná hora v nadmorskej výške cca 650 m n. m. [popis toku].

Dolina sa v smere toku rieky Muráň (od obce Meliata) mení na roklinu vyúsťújúcu do kaňonu, ktorý predstavuje už vlastný prielom. V ústí sa nachádza prameň a turistický smerovník. Úzky chodník dole prielomom vedie tesne popri rieke, miestami však jeho šírka môže dosahovať 30 cm, čiže je potrebné byť opatrný. Exponovanejšie úseky prielomu boli kedysi zabezpečené fixnými lanami, v súčastnosti však chýbajú. Doporučujem preto návštevu týchto častí v zime, či na jeseň pri nižšom stave vodnej hladiny. Po cca 600 m chodník stúpa nad kaňon, kde sa nachádza lúka s pekným výhľadom (opäť odporúčam jeseň či zimu, v lete je bralo takmer celé zarastené) na okolie. Zelená značka klesá k lesu (kúsok prudko dole k rieke), pričom vlastne obchádza mohutné bralo. Breh rieky je porastený jelšami a vŕbami. Na konci (resp. začiatku, smerom z Bretky) sa kaňon roztvára na väčšiu lúku.

[fotogaléria] [GPX Strava] [AllTrails.com]
[archívny listing geocache GC1GZG5] [geocache Prielom Murana]
02.07.2009 s Peťom Sasvárim

prielom Muráňa I.
prielom Muráňa I.
prielom Muráňa II.
prielom Muráňa II.
prielom Muráňa III.
prielom Muráňa III.
prielom Muráňa
prielom Muráňa
prielom Muráňa
prielom Muráňa
prielom Muráňa
prielom Muráňa

2 Comments

  1. […] ale aj vápencoch.  Hodinový prechod tiesňavou trocha pripomína rokliny v Slovenskom raji, či prielom rieky Muráň medzi obcami Bretka a Meliata. Celé územie patrí do Národnej prírodnej rezervácie Kamenná Baba s piatym stupňom ochrany. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.