Meander Hornádu

Na pohľad zvonku to vyzerá obyčajne – mäkký lužný les. Ale po prejdení brány stromov a krov sa dostaneme do rozprávkového sveta tvoreného lianami, trstinami, bohatou vegetáciou a rozmanitými hlasmi zvierat. A pri troške predstavivosti si vieme toto územie predstaviť tak, ako vyzeralo kedysi – rieka, ktorá sa vetví na početné ramená, mokrade, bažiny, svet vodných rastlín a vtákov. A pokoj a ticho. Nech sa páči, vstúpte.

Hornád
Veľkosť celkového povodia rieky Hornád na území Slovenska: 4 403 štvorcových kilometrov Okresy povodia: Spišská Nová Ves, Košice, Košice-okolie, Gelnica, Prešov, Sabinov, Poprad, Bardejov (prameň pri obci Vikartovce vo výške 1500 metrov n.m.).
Rieka Hornád pramení na východnom úpätí masívu Kráľovej hole. Odtiaľ tok smeruje cez melafýri, paleogénne bridlice, pieskovce a zlepence, ďalej vytvára riečny tok vo vápencovom podloží Slovenského raja, Galmusu, masívu Čiernej hory, kde prechádza aj do kremencového podložia. Po prechode Košicami smeruje na juh, kde jej tok opúšťa Slovensko v smere do Maďarska. Posledná slovenská obec, v ktorej blízkosti preteká, je Trstené pri Hornáde. Na ceste k maďarským hraniciam preteká neogénnymi usadeninami.
Najväčší pravostranný prítok Hornádu je rieka Hnilec, ktorá preteká Volovskými vrchmi, najčastejšie fylitmi a kremennými Horninami. Hnilec pramení na východnom svahu masívu Kráľova Hoľa, blízko sú pramene významných riek Hron a Čierny Váh. Rieka Hnilec preteká Slovenským rajom a Volovskými vrchmi, do Hornádu sa vlieva pri Margecanoch. Najväčší ľavostranný prítok je rieka Torysa, ktorá preteká paleogénnymi usadeninami niekdajšieho treťohorného mora, z časti pri meste Prešov neogénnymi usadeninami niekdajšieho treťohorného mora. Torysa pramení v Levočských vrchoch, preteká Spišsko-šarišským medzihorím a Košickou kotlinou.

Meandre Hornádu
Informačná tabuľa “Náučného chodníka Horný Abov” číslo 11, informujúca o faune a flóre tohto územia, vás privedie k jednému z mála aktívnych meandrov toku rieky Hornád v Košickej rovine. Meander, ktorý vám cache predstavuje, je jeden z mála, ktoré sa nachádzajú v strednom štádiu svojho vývoja – aktívne ním ešte preteká voda hlavného toku. Povyše proti smeru toku (medzi Košicami a Trsteným pri Hornáde) sa nachádzajú vývojovo stašie formy meandrov, tzv. mŕtve ramená (N48 36.663 E21 21.013, N48 35.793 E21 19.632, N48 35.405 E21 19.530 a N48 34.801 E21 19.593). Meandre rieky Hornád, ktoré sa tiahnu od Trsteného pri Hornáde až po Milhosť sú významé aj tým, že predstavujú posledné zachované zvyšky lužného lesa – najhodnotnejšie brehové porasty alúvia rieky Hornád v celej Košickej kotline a zároveň predstavujú najbohatší ekosystém v podmienkach strednej Európy.

[fotogaléria] [presentation homepage]

Meander Hornádu, Trstené pri Hornáde
Meander Hornádu, Trstené pri Hornáde
Meander Hornádu, Trstené pri Hornáde
Meander Hornádu, Trstené pri Hornáde
Meander Hornádu, Trstené pri Hornáde
Meander Hornádu, Trstené pri Hornáde
Meander Hornádu, Trstené pri Hornáde
Meander Hornádu, Trstené pri Hornáde
Meander Hornádu, Trstené pri Hornáde
Meander Hornádu, Trstené pri Hornáde

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.