Pieskový lom, Horné Príbelce

Kataster obce Príbelce susedí s katastrami obcí Dolné Plachtince, Stredné Plachtince, Horné Plachtince, Čebovce, Nenince a Obeckov. Leží na hranici dvoch geomorfologických celkov, Ipeľskej kotliny a Krupinskej planiny. Najvyššia nadmorská výška juhovýchodného úpätia Krupinskej planiny v chotári Príbeliec dosahuje 587 m, najnižšia 250 m. Z prírodného a turistického hľadiska zaujímavým miestom je piesková baňa v katastri Horné Príbelce, bohatá na nálezy skamenelých pozostatkov predhistorických morských živočíchov (žraločích zubov, úlomkov schránok lastúrnikov, mäkkýšov) a rastlín. Najvýznamnejšia prírodná dominanta je Kamenná žena s 5. stupňom ochrany vyhlásenej v roku 1987 na rozlohe 0,11 ha. Predstavuje príklad geologicky a morfologicky zaujímavého bralného útvaru tzv. skalný hríb, ktorý je andezitového pôvodu. Výška útvaru je 410 cm. Prírodný útvar vznikol selektívnym zvetrávaním. Chránený areál Holica so 4. stupňom ochrany je ďalšou prírodnou dominantou. Jeho výmera je 1,01 ha. V obci je vybudovaný prvý náučný chodník v okrese Veľký Krtíš, ktorý bol otvorený v roku 1995 pod názvom „Náučný chodník Horné Príbelce“, dĺžka celej trasy je 2445 m a je na nej umiestnených 6 informačných stanovíšť s panelmi. [zdroj www.pribelce.ocu.sk]

Pre geocacherov je obec zaujímavá pieskovou baňou, pretože sa v jej areáli nachádza ľahko dostupná (1.5/2) geocache “Zraloci zub” (coord.info/GC2XP2Y). Z listingu vyberám “Piesková bana slúzila pôvodne na tazbu piesku, najmä v 70. rokoch pokryla sovietska armáda týmto pieskom znacnú cast vojenského cviciska v Lesti. Pred viac ako 20 rokmi bola tazba zakázaná kvôli hrozbe zrúteniu steny.”.

Nám sa však pri návšteve nepodarilo nájsť nič, no plánujeme sa tu v lete ešte zastaviť a pohľadať opäť. Fotogaléria z lokality:
https://plus.google.com/photos/+PeterMisovicPhotoProfile/albums/6123212558370546801

Pieskový lom, Horné Príbelce
Pieskový lom, Horné Príbelce
Pieskový lom, Horné Príbelce
Pieskový lom, Horné Príbelce
Pieskový lom, Horné Príbelce
Pieskový lom, Horné Príbelce
Pieskový lom, Horné Príbelce
Pieskový lom, Horné Príbelce
Pieskový lom, Horné Príbelce
Pieskový lom, Horné Príbelce

[mapsmarker marker=”3″]

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.