Malá Márovka, Skárošská výhliadka

Veľká (760m) a Malá Márovka (660m) sú kóty v Miličskej časti Slanských vrchov. Veľká Márovka je križovatkou turistických (modrá, červená a źltá) a cyklistických (5715 ) trás. Malá Márovka je zaujímavá vďaka krásnej lúke, na ktorej je možné nájsť staré duby, či ovocné stromy. Nachádza sa na západnej hranici PR Marocká hoľa (4. stupeň ochrany). Na lúku je nádherný výhľad z blízkej Skárošskej výhliadky, nachádzajúcej sa na štátnej hranici s Maďarskom. Zaujímavosťou je aj fakt, že týmto prostredím prechádza pútnická Cesta sv. Alžbety. Dnešný výlet do Slanských vrchov som začal v Skároši, pretože mojím prvým cieľom bol starý kameňolom (zanikol v 60. rokoch) pri tejto obci (Kamenolom #3 GC4A7P8). Zelenou turistickou trasou som pokračoval k tufom pri koryte potoka Márovka, pri ktorých sa nachádza ďalšia geocache “Tufy pri Skarosi” (GC3Z3FF). Zelený chodník nie je veľmi turisticky zaujímavý, je skôr vhodný pre bežcov.

Cesta svätej Alžbety na území Rákociovcov začína Sárospataku a viedie cez Bodrogolaszi – Komlósku – Erdőhorváti – Regec – Telkibányu – Hollóházu – Nižnú Myšľu a Kokšov-Bakšu do Košíc. Spája rodisko sv. Alžbety (Svätá Alžbeta Uhorská, Durínska * 7. júl 1207 Sárospatak – † 17. november 1231, Marburg je uhorská svätica katolíckej cirkvi) s najvýchodnejšiou gotickou katedrálou v Európe. Cesta je jedným z projektov cezhraničnej spolupráce košickej neziskovej organizácie Perly Gotickej cesty n. o. s Maďarskom a Ukrajinou. Viac informácii (v maďarsko jazyku) je možné nájsť na stránkach szenterzsebetut.hu.

Marocká hoľa sa nachádza v južnej časti Slanských vrchov v nadmorskej výške 610 – 805 m n.m. na západných svahoch vrchu Suchá hora. Na väčšej časti plochy lokality sa nachádzajú zachovalé bukové lesy s prímesou jaseňa štíhleho. Na skalnatom hrebienku v severnej časti lokality prevláda v zastúpení drevín dub zimný a zachovali sa tu pekné bukovo-dubové lesy. Lesné spoločenstvá na lokalite majú všetky znaky pralesa. Výšková a hrúbková štruktúra lesov je veľmi diferencovaná, vyskytuje sa tu dostatočné množstvo stojaceho a ležiaceho mŕtveho dreva, ako aj stromov fyzického veku. Lokalita je súčasťou PR Marocká hoľa, ktorá bola vyhlásená už v roku 1950. Napriek tomu asi pred 10 – 15 rokmi došlo v PR Marocká hoľa k spracovaniu vývratov po disturbancii vetrom (náhodná ťažba po veternej kalamite), čo spôsobilo, že na významnej časti rezervácie bol prales prakticky zničený. V rámci identifikovaných hraníc lokality pralesa boli spracované roztrúsené vývraty v rozsahu, ktorý bol posúdený ako poškodenie (ovplyvnenie) pralesa, ktoré nemá zásadný vplyv na dynamiku vývoja lesného spoločenstva. Zachovanie pralesa na lokalite je však ohrozené. V roku 2004 bol v celej rezervácií znížený stupeň ochrany na 4. stupeň, čo v skutočnosti znamená, že tu môže kedykoľvek dôjsť k ďalšiemu spracovaniu vývratov (náhodnej ťažbe) po veterných alebo iných disturbanciách. [zdroj pralesy.sk]

[fotogaléria] [GPS track – EveryTrail, GPSies] [vrcholy Slanských vrchov] [videogaléria Slanských vrchov]

httpvh://www.youtube.com/watch?v=XoF1qvCW6Rs

kameňolom Skároš
kameňolom Skároš
kameňolom Skároš
kameňolom Skároš
tufy pri potoku Márovka
tufy pri potoku Márovka
tufy pri potoku Márovka
tufy pri potoku Márovka
ten najkrajší Dub na lúke
ten najkrajší Dub na lúke
lúka pod Skárošskou výhliadkou
lúka pod Skárošskou výhliadkou
Skárošská výhliadka
Skárošská výhliadka
Skárošská výhliadka
Skárošská výhliadka

[mapsmarker marker=”4″]

One Comment

  1. […] J-JZ-Z výhľad. Prístupná je z oboch strán štátnej hranice. O prístupe zo Slovenskej strany píšem v samostatnom článku. Z Maďarskej strany je výhliadka nenáročnou, asi 45 min dlhou prechádzkou. Vedie  k nej nová […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.