Zobrazenie GPS súradníc vo webovej galérii DAlbum.org

Aplikácia DAlbum (www.dalbum.orgmá jednoduché genereovanie štruktúry obrázkov (stačí vytvárať adresáre a ich štruktúra sa zobrazuje v ľavom navigačnom strome) a pohodlné reindexovanie. Na nahrávanie nových obrázov stačí akýkoľvek FTP (alebo SCP – doporučené, záleži však samozrejme od vášho serveru) klient.  Čo mi však chýbalo bola podpora zobrazenia GPS koordinátov pri fotografiách, ktoré ich majú uložené v exif metadátach a pre lepšiu predstavivosť možnosť zobraziť danú fotografiu online na Google Maps. Taktisto mi chýbal malý orientačný náhľad pre GPS polohu.  Update existujúcich php súborov je jednoduchý:

 1. stiahnuť súbor exifline.php (http://dalbum.org/exifline.zip) a nahrať ho do adresára /config/
 2. následne ho otvoriť a upraviť na riadku 108 pridaním nasledujúceho kódu
  // GPS
  $latitude=””; $longitude=””;

  if (isset($exif[‘GPSVersion’]))
  {
  $globe_lat = $exif[‘GPSLatitudeRef’];
  $a = explode(“/”,$exif[‘GPSLatitude’][0]);
  $b = explode(“/”,$exif[‘GPSLatitude’][1]);
  $c = explode(“/”,$exif[‘GPSLatitude’][2]);
  $latitude = “+”.($a[0]/$a[1]).” “.($b[0]/$b[1]).” “.substr(($c[0]/$c[1]),0,5);
  $globe_long = $exif[‘GPSLongitudeRef’];
  $a = explode(“/”,$exif[‘GPSLongitude’][0]);
  $b = explode(“/”,$exif[‘GPSLongitude’][1]);
  $c = explode(“/”,$exif[‘GPSLongitude’][2]);
  $longitude = “+”.($a[0]/$a[1]).” “.($b[0]/$b[1]).” “.substr(($c[0]/$c[1]),0,5);
  $gps_link = “<a href=\”http://maps.google.com/maps?q=”.$latitude.”, “.$longitude.” (photo position)&spn=0.0,0.0&t=h&hl=en\” target=\”_blank\”>”.$latitude.” “.$longitude.”</a>”;
  $data[]=$lang[‘cExiflineGPS’].”|”.$gps_link;
  }
 3. úpraviť /include/lang/en.php (v prípade, ak máte nastavený iný jazyk, edituje sa prisclúchajúci súbor daného jazyka) pridaním nasledujúcej definície ‘cExiflineGPS’   => ‘<br>GPS:’, pod definíciu ‘cExiflineFocal’
 4. úpraviť /config/t_showing.php aby album zobrazoval exif informácie a skopírovaním kódu
  <div style="font-size:8pt;white-space:nowrap;text-align:center;">
  <? include(DALBUM_ROOT . "/config/exifline.php"); ?>
  </div>

  pod sekciu <?php template('ImageWidthHeight'); ?></a> 
 5. Pre zobrazenie malého mapováho náhľadu pre GPS pozíciu je potrebné ešte do súboru /config/exifline.php pridať za príkaz print $sExifDetails; do nového riadku nasledujúci kód :
  echo “<img src=\”http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=”.$latitude.”,”.$longitude.”&zoom=12&size=250×250&markers=size:mid|color:red|”.$latitude.”,”.$longitude.”&key=GOOGLE MAPS STATIC API KEY&sensor=false\” border=\”0\”>”;
 6. vygenerovat vlastný GOOGLE MAPS STATIC API KEY na adrese http://code.google.com/apis/maps/signup.html
upravený DAlbum (použitie Google Maps Static API & Google Maps)
upravený DAlbum (použitie Google Maps Static API & Google Maps)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.