Prielom Muráňa je vyrazne meandrujúci tok rieky Muráň zakliesneny do výbežku vápencov v hĺbke až 100m. Uzemie je charakteristicke krasovymi javmi - skrapmi a jaskynami situovanymi na puklinach domodelovanych eroznou cinnostou rieky. Vegetacny kryt je tvoreny teplomilnymi lesnymi a stepnymi spolocenstvami.

Murán je rieka v juhovýchodnej casti stredného Slovenska, preteká územím okresov Revúca a Rožnava. Je to pravostranný prítok Slanej s dlžkou 48,8 km a plochou povodia 386,l km2. Je tokom IV. rádu a priemerná lesnatost povodia dosahuje 50%. Pramení na rozhraní Muránskej planiny a Stolických vrchov na východnom svahu vrchu Šiance (1 041,5 m n. m.), pod sedlom Predná hora v nadmorskej výške cca 650 m n. m. [popis toku].

Dolina v smere toku rieky Muran (od obce Meliata) sa meni na roklinu vyustujucu do kanonu, ktorý predstavuje už vlastný prielom. V ústí sa nachadza pramen a turisticky smerovník. Úzky chodník dole prielomom vedie tesne popri rieke, miestami vsak jeho sirka moze dosahovat 30cm, cize je potrebne byt opatrny. Exponovanejsie useky prielomu su zabezpecne fixnymi lanami. Po cca 600 m chodnik stupa nad kanon, kde sa nachadza lúka s peknym výhladom na okolie. Zelena znacka klese k lesu (kusok prudko dole k rieke), pricom vlastne obchadza mohutne bralo. Breh rieky je porasteny jelšami a vrbami. Na konci (resp. zaciatku, smerom z Bretky) sa kanon roztvora na vacsiu luku.