phpGoogleMaps ver 0.6 – release notes

+ var $this->GTerrainControl[true/false] property added. It enables/disables the terrain map type button. + var $this->GHierarchical[true/false] property added. It enables/disables (default false) the new type of map type button menu because the Hybrid button was removed, and was replaced with a drop-down menu under the Satellite button with a Show Labels checkbox. This new UI reflects…. [pokračovanie]

php_GeoClasses application : ONLINE COORDINATE VIEWER

Dnes som sprístupnil online tool ONLINE COORDINATE VIEWER ver. 1.0 určený na zobrazenie WGS84 koordinátov pomocou máp Google Maps. Tool je realizovaný vďaka projektu php_geoclasses (konkrétne triedam phpCoordConvert a phpGoogleMaps), ktorý je prevádzkovaný na mojich projektových stránkach.  Tool umožňuje zadávanie koordinátov vo formáte DECIMAL DEGREES, pričom je daný bod zobrazený na mape Google Maps. Táto…. [pokračovanie]

php_GeoClasses application : ONLINE COORDINATE CONVERTER

Dnes som sprístupnil online tool ONLINE COORDINATE CONVERTER ver. 1.0 určený na konverziu WGS84 koordinátov. Tool je realizovaný vďaka projektu php_geoclasses (konkrétne triedam phpCoordConvert a phpGoogleMaps), ktorý je prevádzkovaný na mojich projektových stránkach.  Tool umožňuje konerziu z formátu koordinát DECIMAL DEGREES do formátov DEGREES (°) – MINUTES (‘) a DEGREES (°) – MINUTES (‘) –…. [pokračovanie]

phpGoogleMaps ver 0.3 – release notes

+ $my_map->GPanTo [true/false] attribute added. Set to true to enable info window to display several map parameters (false is default) + $my_map->GMapType [SATELLITE/HYBRID/NORMAL] attribute added for setting the map type. Possible values are SATELLITE, HYBRID or NORMAL. Default map is NORMAL. + $my_map->GetHeaderTag_PointView() method added. It can be used for displaying the simple point from…. [pokračovanie]