php_GeoClasses application : ONLINE COORDINATE VIEWER

Dnes som sprístupnil online tool ONLINE COORDINATE VIEWER ver. 1.0 určený na zobrazenie WGS84 koordinátov pomocou máp Google Maps. Tool je realizovaný vďaka projektu php_geoclasses (konkrétne triedam phpCoordConvert a phpGoogleMaps), ktorý je prevádzkovaný na mojich projektových stránkach.  Tool umožňuje zadávanie koordinátov vo formáte DECIMAL DEGREES, pričom je daný bod zobrazený na mape Google Maps. Táto online aplikácia bude čoskoro portovaná do NET platformy, pričom samotné zdrojové kódy (jazyk C#) budu uverejnené pod licenciou GPL. Distribuovaná bude ako standalone aplikácia pre PC a PPC. V budúcnosti plánujem pridať podporu vypočítania vzdialenosti medzi dvoma bodmi.
[domovská stránka aplikácie] [domovská stránka php_geoclasses]

Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.