php_GeoClasses application : ONLINE COORDINATE CONVERTER

Dnes som sprístupnil online tool ONLINE COORDINATE CONVERTER ver. 1.0 určený na konverziu WGS84 koordinátov. Tool je realizovaný vďaka projektu php_geoclasses (konkrétne triedam phpCoordConvert a phpGoogleMaps), ktorý je prevádzkovaný na mojich projektových stránkach.  Tool umožňuje konerziu z formátu koordinát DECIMAL DEGREES do formátov DEGREES (°) – MINUTES (‘) a DEGREES (°) – MINUTES (‘) – SECONDS (”), pričom je daný bod po konverzií zobrazený na mape (GoogleMap). Táto online aplikácia bude čoskoro portovaná do NET platformy, pričom samotné zdrojové kódy (jazyk C#) budu uverejnené pod licenciou GPL. Distribuovaná bude ako standalone aplikácia pre PC a PPC. V budúcnosti plánujem pridať podporu vypočítania vzdialenosti medzi dvoma bodmi.
[domovská stránka aplikácie] [domovská stránka php_geoclasses]

Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.