Šarkanova diera, Galmus

Šarkanova diera je 178m dlhá, voľne dostupná puklinovo-riečna jaskyňa a Prírodná pamiatka (ev.č. 1157) situovaná v závere doliny pravostranného prítoku Bielej vody, približne v výške 690 m. Nachádza sa v skalnom hrebeni medzi Vysokým vŕškom a Borisovou. Pôvod jaskyne súvisí s potokom Jordaň, nachádzajúcim sa 30 m nižšie. Pozostáva z Pastierskej chodby a vysokého Archeologického dómu, ktorý je po ďalšej sieni zakončený Galériou.

Nachádza sa v katastrálnom území obce Poráč (okres Spišská Nová Ves, Košický kraj). Z geomorfologického hľadiska patrí do oblasti Slovenského rudohoria a jeho horského celku Volovské vrchy, podcelok Hnilecké vrchy. Jaskyňa je v správe organizácie Správa slovenských jaskýň. Je významným náleziskom neolitického človeka – v roku 1878 v nej Samuel Róth objavil zlomky pravekých nádob, neskôr zaradené do mladšej doby kamennej. Neskôr bol v jaskyni objavené kamenný mlat, brúsená kamenná sekerka, kostená ihla a črepy, ktoré je možné vidieť v Tatranskom múzeu v Porade. Dr. Juraj Bárta v roku 1951 počas zaisťovacieho výskumu a zameriavania objavil v prieskumnej sonde pravekú kultúrnu vrstvu s ohniskami. Počas prác sa tu vykopali črepy, kosti jeleňa, srnca či divej svine. Šarkanova diera je pravdepodobne najznámejšou jaskyňou pohoria Galmus.

Vľavo od Šarkanovej diery sa nachádza 14 m dlhá jaskyňa Chyža. Okrem keramiky sa tu našli pozostatky psa. Je to najstarší nález tohto druhu v bývalom Československu. Je dôkazom jeho zdomácnenia na našom území od neolitu. Obidve jaskyne boli obývané v mladšej dobe kamennej ľudom, ktorý patril do kultúrneho okruhu lineárnej a bukovohorskej keramiky (4 400 rokov p. n. l.). Nálezy sú významné aj tým, že sa tu našli vedľa seba črepy kultúry s lineárnou a bukovohorskou keramikou. Je to najvyššie položený nález lineárnej keramiky na Slovensku. Pre svoj význam bola jaskyňa v roku 1979 vyhlásená za chránený prírodný výtvor.

K jaskyni vedie z obce Poráč červená turistická značka, od Sedla pod Vysokým vŕškom samostane značený červený chodník, ktorý kľukato klesá z hrebeňa priamo k jaskyni a cez Humence sa vracia späť do Sedla pod Vysokým vŕškom. K jaskyni z Poráča vám to bude trvať približne 45 minút. Odporúčam vyjsť na Vysoký vŕšok. Je tam nádherný 360° výhľad na Poráč, Vysoké Tatry, Nízke Tatry (Kráľovú Hoľu) a Spišský hrad.

[zdroj: stránky obce Poráč] [fotogaléria]

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.