Krasová planina Padiş, Apusenský park, Rumunsko

Krasová planina Padis sa nachádza na severo-západe Rumunska, v juhovýchodnej časti administratívneho kraja Bihor, v severnej časti vetvy Bihorských hôr, Apusenské vrchy, severozápadná Transylvánia v nadmorskej výške 1200-1400m. Je to chránená oblasť národného záujmu zodpovedajúca IUCN kategórii IV (prírodná rezervácia rastlín a typov). Vo východno-západnom smere je pretnutá okresnou cestou DJ763 spjajúcou obce Pietroasa a Răchiţele. Za prírodnú rezerváciu (a chránené územie) bola vyhlásená 06.03. 2000 (zverejnené v Monitorul Oficial, Romania, č.152 12.04. 2000). Rozloha rezervácie je 39000ha.

Turistická zóna Padis v severovýchodnej časti Bihorských vrchov je významným turistickým centrom Apusenských vrchov a planiny Padis. Je jednou z najcennejších, najkrajších a najviac pôsobivých krajín v Západných Rumunských Karpatoch. Na planine sa nachádza pestrá škála krasových javov vynikajúcich svojou veľkosťou, frekvenciou výskytu, sinkholes, prameňov, ponorov, vyvieračiek, tiesňav, jaskýň, závrtov, priepastí, škrapov či slepých údolií. Malá obec Padiš (1200 m) s neďalekou chatou rovnakého mena predstavuje východzí bod hlavných turistických trás do širokého okolia krasovej planiny formovanej veľkým riečnym systémom (údolie Izvorul Ursului, Suchý potok, údolie a masív Boghii, rieky Valea Arsurii, Valea Renghii a Valea Trânghiesti, jaskynné mesto Rădeasa, údolie Galbenei, údolie Bulzului).

K vyhľadávaným turistickým atrakciám patria: jaskynný komplex Cetățile Ponorului, jaskynné mesto Cetățile Rădesei, krasová planina Lumea Pierdută, ľadová jaskyňa Ghețarul Focul Viu, náhorná plošina Șesul Padiș, údolie Galbenei, chránená oblasť Biserica Moțului, depresia Poiana Ponor, rieka Someșul Cald, chránená oblasť Groapa de la Bârsa, jazierko Poiana Vărășoaia, jazierko Poiana Glavoi, turistický okruh Măgura Vănata, krasový ponor Izbucul Galbenei, jaskyňa Peștera Caput, ústie troch dolín Valea Boga, vyhliadka Culmea Gârligate, údolie Poiana Bălileasa, botanicky chránená zóna Poiana Florilor, skalný útvar Pietrele Galbenei, Avenul Bortig, vertikálne jaskyne (priepasti): Avenul Gemanata, Avenul Negru, Avenul Pionierilor a Avenul Acoperit.

Krasová oblasť Padis sa delí sa na 4 podcelky: Bazinul închis Padiș – Cetățile Ponorului, Cheile Someșului Cald – Poiana Vărășoaia – Poiana Cuciulata, Cheile Galbenei – Poiana sau Râtul Florilor, Izvorul sau Obârșia Văii Boga.

Do oblasti vedie 53km dlhá lesná spevnená cesta Răchițele- Ic Ponor – Padiș – Boga – Pietroasa, ktorá je prístupná zo smerov:
– Huedin: Huedin – Mărgău – Răchițele: 27 km čiastočne modernizovaná; Răchițele- Padiș: 31 km lesná cesta
– Cluj-Napoca: Cluj – Napoca – Poiana Horea: 70 km moderznizovaná asfaltová cesta , Poiana Horea – Ic Ponor: 20 km nespevnená cesta pre terénne autá
– Oradea: Sudrigiu – Pietroasa 12 km, asfaltová cesta, od Ștei celý úsek od Sudrigiu do Pietroasa je spevnená cesta.

Apusenské vrchy sú rozsiahly systém viacerých horských masívov v Rumunsku, ktorý je spravidla zaraďovaný ako súčasť Karpát. Apusenské vrchy dotvárajú typický charakter Sedmohradska. Najvyšším vrcholom je Cucurbăta Mare vysoký 1847 m. Pohorie tvorí viacero hrebeňov a menších masívov. Rozloha Apusenských vrchov je 20 000 km². Asi polovicu masívu tvoria vápencové, často veľmi skrasovatené oblasti. Hojné sú aj ílovité bridlice, ruly, žula, ale aj sopečné horniny. Najvyšším bodom je Cucurbata Mare (1847 m) v pohorí Bihorské vrchy. Ďalšie významné horské celky sú Munții Vlădeasa, Gilău, Trascău, Zarănd a Sedmohradské rudohorie. Menej významné sú Muntele Șes, Bukové vrchy (Munții Meseșului), Munții Codru-Moma alebo Padurea Craiului. 

Bihorské vrchy (Munții Bihorului) sú pohorie v západnom Rumunsku. Sú časťou Apusenských vrchov, patriacich do Západných Karpát. Masív pohoria je dlhý 25 km (severozápad – juhovýchod) a široký 14 km. Nachádzajú sa východne od mesta Ștei a severne od mesta Brad. 

odporúčané linky www.welcometoromania.rowww.parcapuseni.rowww.hikingromania.rowww.bihorinimagini.ro

fotogalérie z Padišskej turistickej oblasti:
https://picasaweb.google.com/104853636437180584831/PadisRomania#
https://picasaweb.google.com/104853636437180584831/AvenulV5PesteraCetatileRadeseiPadisApuseniNPRomania

IMAG0289.jpg

 IMAG0296.jpg

 IMAG0300.jpg

 IMG_6408.jpg

 IMG_6413.jpg

 IMG_6412.jpg

 IMG_6418.jpg

 IMG_6430.jpg

 IMG_6436.jpg

 IMG_6452.jpg

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.