Zimný prielom Hornádu

Po 10tich rokoch bol Hornád na celom úseku svojho prielomu v Slovenskom raji zamrznutý, čo turistom umožnilo prejsť ho a vidieť jeho priebeh z netradičného uhla pohľadu, nevraviac o možnosti vidieť celkom zaujímavé ľadové formácie. V lete sme na prielome už boli a vidieť ho opäť bol tentokrát Ribeviriho nápad. Teplota už na Čingove bola -20°C, čo znamenalo, že v koryte rieky to bude ešte menej. Bolo. Vďaka krásnemu počasiu som sa dostal aj na Tomášovský výhľad, na ktorom som bol naposledy asi ako 13 ročný.

Prielom Hornádu je približne 16 km dlhý úsek horného toku rieky Hornád od ústia Veľkej Bielej vody po Smižany. Hornád tu vytvoril kaňonovité údolie, brehy ktorého spadajú z bočných hrebeňov a vrchov miestami s vyše 300 m výškovým rozdielom. Vďaka svojej turistickej histórii má Prielom Hornádu zvláštne postavenie medzi prírodnými hodnotami Slovenského raja. Predchodca Hornádu na konci mladšieho neogénu tiekol po plochom dne dnešnej Hornádskej kotliny približne o 150 m vyššie. V období na rozhraní mladšieho neogénu a štvrtohôr sa územie Slovenského raja začalo zdvíhať, kým dno Hornádskej kotliny klesať. Hornád sa začal zarezávať do podložia svojho toku a tak vznikol nielen on, ale aj naň nadväzujúce prítoky ( Lesnica, Veľká Biela voda, Biely potok) s menšími prítokmi s vodopádmi a kaskádami, ktoré do nich stekajú zo svahov planiny Glac. Prvý prechod Prielomom Hornádu po jeho zamrznutej hladine sa uskutočnil vo februári 1906. V júli 1906 sa B.Hajtsch a L.Hajtsch na primitívnej plti splavili tokom Hornádu od Hrabušíc (Hrdlo Hornádu) po Smižany (vyústenie Hornádu pri Smižanskej Maši). Prielom Hornádu nebol po celej svojej dĺžke priechodný. Až roku 1960 sa začalo s výstavbou lanovej lávky v ústí Kláštorskej rokliny a roku 1974 sa ukončila etapovitá výstavba “chodníka Horskej služby”. Na tomto chodníku je zabudovaných 7 kovových mostíkov a lávok, približne 320 m reťazí v exponovaných skalných stenách, 140 stúpačiek a približne 70 m drevených lávok.” [www.slovenskyraj.sk]

Hornád je slovenská rieka, podľa dĺžky na slovenskom území je 5. najdlhšia. Od prameňa postupne tečie ako potok s výrazne vyvinutým korytom, postupne zvyšuje svoju vodnatosť pribratím menších i väčších prítokov. Preteká cez Slovenský raj, kde sa prerezáva kaňonovitým údolím, nazývaným Prielom Hornádu, zaradeným kvôli svojej výnimočnosti medzi národné prírodne rezervácie Slovenska. Koryto rieky je zarezané do vápencového podložia. Po opustení Slovenského raja tečie cez Spišskú Novú Ves a ďalej cez Krompachy. Na sútoku Hornádu s Hnilcom je vybudovaná vodná nádrž Ružín. Je to typická údolná nádrž a využíva sa na výrobu elektrickej energie a priemyselný odber vody pre USS. Pod priehradným múrom pokračuje tok rieky ďalej na východ, no pri Kysaku sa stáča prudko na juh, preteká cez Košice a napokon za obcou Trstené pri Hornáde opúšťa slovenské územie. Pokračuje do Maďarska a neďaleko mesta Ónod ústí do Slanej. Národný park Slovenský raj je jeden z deviatich národných parkov na Slovensku, nachádzajúci sa na východnom Slovensku. Chráni oblasti horského pásma Slovenský raj, ktoré sa nachádza na severe Slovenského rudohoria. Národný park má rozlohu 197,63 km² a jeho ochranné pásmo 130,11 km², spolu 327,74 km². Nachádza sa tu 11 národných prírodných rezervácií a 8 prírodných rezervácií. Park ponúka okolo 300 km turistických chodníkov, často vybavených rebríkmi, reťazami a mostami. Nachádza sa tu okolo 350 jaskýň, z ktorých Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá je od roku 2000 lokalitou svetového dedičstva UNESCO a je verejnosti prístupná. [wikipedia]

[fotogaléria] [panoramatická fotogaléria] [GPS EveryTrail track] [fotomapa]

Zamrznutý prielom Hornádu, Slovenský raj.
Zamrznutý prielom Hornádu, Slovenský raj.
Zamrznutý prielom Hornádu, Slovenský raj.
Zamrznutý prielom Hornádu, Slovenský raj.
Zamrznutý prielom Hornádu, Slovenský raj.
Zamrznutý prielom Hornádu, Slovenský raj.
Zamrznutý prielom Hornádu, Slovenský raj.
Zamrznutý prielom Hornádu, Slovenský raj.
Zamrznutý prielom Hornádu, Slovenský raj.
Zamrznutý prielom Hornádu, Slovenský raj.
Vysoke Tatry
Vysoke Tatry

httpvh://www.youtube.com/watch?v=dSv_PyZR2T0
httpvh://www.youtube.com/watch?v=oGYMo10p3FU

One Comment

  1. Samo
    01/03/2014

    Šiel som to pešo aj na lyžiach. Chýba mi len na korčuliach a kanoi./ Minulú zimu išiel borec na horskom bicykli po ľade…/Lebo je to na lodiach zakázané/Kokotské Slovensko!/ Verdon , Tara,Morača,Grand Canyon, všetko sa splavuje a najkrajší kaňon na Slovensku nie! Pretože je na Slovensku!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.