Čiastočné zatmenie Slnka

Zatmenie Slnka je prírodný úkaz, ktorý nastane, ak sa SlnkoMesiacZem dostanú do jednej priamky. Na Zemi sa to prejavuje tak, že Mesiac úplne alebo čiastočne zatieni Slnko. Dôvod, že zatmenia Slnka na Zemi vôbec existujú je ten, že obežná dráha Mesiaca má veľmi malý sklon k ekliptike a pomer veľkostí Slnka a Mesiaca je takmer presne rovnaký ako pomer ich vzdialeností od Zeme, t.j. okolo 1:400, teda ich zdanlivá veľkosť na oblohe je rovnaká, približne 30′.  [wikipedia]

Čiastočné zatmenie Slnka nastáva, ak Mesiac zatieni Slnko len čiastočne, t.j. menej ako na 100 percent jeho plochy. To sme mali možnosť sledovať práve dnes. Teda, ak by nám to tu v Košiciach počasie dovolilo :(

Čiastočné zatmenie Slnka, Košice.
Čiastočné zatmenie Slnka, Košice.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.