GC1FKFQ Štôlňa Mária Terézia

Štôlňa je prechodným tunelom vybudovaným za účelom privedenia vody do Smolníckej doliny z doliny Bystrého potoka pre potreby pohonu rôznych banských strojov v minulosti. Aj dnes je tunel stále udržiavaný, tunelom vedie vodovodné potrubie, ktoré zásobuje pitnou vodou obec Smolník.
[zdroj Jaro55, http://coord.info/GC1FKFQ]

Chcem sa týmto poďakovať Jarovi za pozvanie a nádherný výlet a neoficiálny gecachingový výlet. Nádherné stretnutie s odborným výkladom, vďaka ktorému som sa mysľou presunul do vysokoškolských čias, do obdobia geologických exkurzií a terénnych aktivít, ktoré ma, hádam ako jediné, bavili ! Ďakujem a zdar boh !

[fotogaléria]

Pred vstupnym portalom stolne Mária Terézia.
Pred vstupnym portalom stolne Mária Terézia.
... výška miestami menej ako 1.7m ...
... výška miestami menej ako 1.7m ...
"Nižná vodná stôlna"
"Nižná vodná stôlna"

Vodné v hospodárstvo bolo v histórii banského revíru v Smolníku vždy dôležitou otázkou samotného baníctva a to z hladiska odvodnovania banských diel a zvislej dopravy, ako aj z pohladu získavania cementacnej vody, od coho závisela produkcia medi. Za týmto úcelom sa budovali dômyselne vodné stavby, ako bola nadrž pod obcou Úhorna (1768), kde sa akumulovala povrchová voda. Spod nádrže bol budovaný vodný krytý kanál (gróm). Zacína pod vodnou nádržou pri kamennom moste s malým spádom kopíroval tvar údolia, zachádzal do dolín Kovandská a Velká Kotlina, z ktorých vodu taktiež zvádzal. Prechádzal aj niekolkými krátkymi štôlnami v miestach kde sa nedali obíst skaliska. Gróm ústí do Nižnej vodnej štôlne, ktorá privádzala vodu na banské pracoviská k banským vodným strojom. Dlžka kanálu – grómu je 4502 siah = cca 9km. (zdroj: Jaro55, http://coord.info/GC2EAVF)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.