Čítanie GPS súradníc z EXIF dát obrázka pomocou PHP

Prvý príklad priamo zobrazuje GSP dáta z exif metadát :

<?php

$exif=exif_read_data(‘MENO_OBRAZKU’,IFD0);
echo
$exif===false ? “neobsahuje header data\n” : “obsahuje header data<br />\n”;

if (isset($exif[‘GPSVersion’])) {
$globe_lat = $exif[‘GPSLatitudeRef’];
$a = $exif[‘GPSLatitude’][0];
$b = $exif[‘GPSLatitude’][1];
$c = $exif[‘GPSLatitude’][2];
echo
$globe_lat.” — “.$a.” — “.$b.” — “.$c.“<br>”;
} else {
echo
“GPS exif data nie su definovane;”;
}
// to iste pre GPSLongitude
?>

Výstupom sú suradnice v takomto tvare :  N — 48/1 — 53/1 — 115847/2399.

Druhý príklad formátuje GPS dáta, nakoľko je potrebné previeť delenie (48/1, 53/1, 115874/2399) :

<?php

$exif=exif_read_data(‘MENO_OBRAZKU’,IFD0);
echo
$exif===false ? “neobsahuje header data\n” : “obsahuje header data<br />\n”;

if (isset($exif[‘GPSVersion’])) {
$globe_lat = $exif[‘GPSLatitudeRef’];
$a = explode(“/”,$exif[‘GPSLatitude’][0]);
$b = explode(“/”,$exif[‘GPSLatitude’][1]);
$c = explode(“/”,$exif[‘GPSLatitude’][2]);
$latitude = “+”.($a[0]/$a[1]).” “.($b[0]/$b[1]).” “.substr(($c[0]/$c[1]),0,5);
// to iste pre GPSLongitude

echo $globe_lat.$latitude;

} else {
echo “GPS exif data nie su definovane;”;
}

?>

Výstupom sú suradnice v takomto tvare : N+48 53 48.28

2 Comments

  1. Diesel
    30/11/2009

    je to úplne jasné :-)))

  2. 30/11/2009

    :) keby nieco, pomozem :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.