National Geographic Goes Google

National Geographic začal používať Google Maps API pre zobrazenie ich vlastných mapových geografických položiek. Použitie Google Maps API poskytuje National Geographic jednoduché a rýchle rozhranie pre zobrazovanie ich vynikajúcich topografických máp celej USA a umožňujejednoduché  zdieľanie užívateľakých GPS trackov.

National Geographic’s TOPO! Maps zahŕňa satellitné mapy, mapy reliéfu a samozrejme hybridné mapy, ktoré kombinujú satelitný podklad s geograifckými informáciami. Registrovaný užívatelia tak majú možnosť zdieľať 1989 trackov (1755552 km ciest,  191 715 waypointov a 1282 fotografií) nahratých používateľmi tejto služby.

NG_TopoExplorer

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

Be First to Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.