Silická planina

Naozaj fotogenická planina, ktorá vďaka svojej rozlohe poskyktuje krásne výhľady. Naprieč planinou prechádza cesta pre otorové vozidlá, ktorá spája Silicu so Slavcom a Silickou Jablonicou a paradoxne táto cesta je jednou z jej najfotogenickejších častí.

Silická planina je najväčšou z planín Slovenského krasu (rozloha asi 150 km2 /M. Zacharov et  L. Tometz, 2001/). Rozprestiera sa v jeho centrálnej  resp. južnej časti. Nachádza sa na území dvoch štátov – Slovenskej a Maďarskej republiky. Planinu je možné účelovo (vzhľadom na geologické pomery) rozdeliť na severnú a južnú časť. Povrch Silickej planiny tvorí vlastne náhorná vápencová plošina. V severnej časti dosahuje výšku okolo 679 m n. m. (Malý vrch), v južnej okolo 500 m n. m. Územie planiny je zo západu veľmi ostro ohraničené  kaňonom Slanej, z juhu Rimavskou kotlinou, zo severu ohraničenie tvoria strmé stráne, ktoré oddeľujú planinu od Rožňavskej kotliny a od východnejšie situovaných planín je Silická planina geomorfologicky oddelená depresiou (sedlom) Sorošky resp. západným uzáverom Turnianskej kotliny. Od planiny Dolného vrchu ju oddeľuje výrazný zlom – rozhranie na povrch vystupujúcich werfénskych hornín (bridlice spodného triasu) a wettersteinských vápencov v oblasti vyvieračky Studňa pri hradnom buku VJV od Silickej Jablonice (pozri J. Mello et al., 1996).

Silická planina, neďaleko obce Silica
Silická planina, neďaleko obce Silica

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.