Ako konvertovať WGS-84 súradnice ?

V príklade si prepočítame súradnicu v decimálnom tvare, napríklad 48.2154. Oddelíme stupne 48° a zvyšok, 0.2154 vynásobíme 60timi. Čiže 0.2154 * 60. Výsledok, 12.924 sú minúty našej súradnice, tentoraz však už v tvare Deg° Min’ (stupne°minúty’) => 48° 12.924′. Ak však potrebujeme dostať súradnice v tvare Deg° Min’ Sec” (stupne°minúty’ sekundy”), pokračujeme rovnakým spôsobom ďalej. 48 a 12 oddelíme a zvyšok, 0.924 vynásobíme 60tim, čiže 0.924 * 60. Výsledok 55.44 už predstavuje sekundy našej súradnice => 48° 12′ 55.44”. Ako postupujeme pri opačnej transformácii ? Obdobne, len s tým rozdielom, že sa zvyšky nenásobia, ale delia 60timi. Čiže pre súradnicu 48° 12′ 55.44” je postup takýto 55.44 / 60 = 0.924 => 48° 12.924′ … 12.924 / 60 = 0.2154 => 48.2154.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.