Skiing codex

PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA NA LYŽIARSKEJ TRATI

 • OHĽADUPLNOSŤ K INÝM OSOBÁM – Každý na lyžiarskej trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe alebo inému.
 • OVLÁDANIE RÝCHLOSTI A SPÔSOBU JAZDY -Lyžiar musí mať prehľad pred sebou. Rýchlosť musí prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, snehovým podmienkam, ako aj počtu lyžiarov na lyžiarskej trati.
 • VOĽBA SMERU JAZDY – Lyžiar jazdiaci vzadu, musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.
 • PREDBIEHANIE – Predbiehať možno sprava aj zľava tak, aby predbiehaný lyžiar mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.
 • VJAZD NA TRAŤ A ROZJAZD PO ZASTAVENÍ – Lyžiar, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo po zastavení chce opäť pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba, aby neohrozil seba ani iného.
 • ZASTAVENIE A STÁTIE – Lyžiar nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach lyžiarskej trate. Lyžiar, ktorý spadol, musí takéto miesto čo najrýchlejšie opustiť.
 • VÝSTUP A ZOSTUP – Osoba, ktorá stúpa alebo schádza po lyžiarskej trati, musí použiť okraj lyžiarskej trate.
 • DODRŽIAVANIE OZNAČENIA – Lyžiar musí dodržiavať označenie na lyžiarskej trati.
 • POSKYTNUTIE POMOCI – Pri úraze na lyžiarskej trati je lyžiar povinný poskytnúť pomoc a oznámiť úraz oprávnenej osobe.
 • BEZPEČNOSŤ LYŽIARSKEJ VÝSTROJE – Lyžiar môže používať lyžiarsku výstroj len v stave, v ktorom výrobca zaručuje bezpečnosť pri používaní výrobku a zabezpečenú proti samovoľnému uvoľneniu lyže alebo inej súčasti lyžiarskej výstroje.
 • Written by:

  Be First to Comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *


  The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.