Digitálny archív geofondu a mapový server ŠGÚDŠ

01.apríla tohoto roku Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) konečne spustil dlho očakávané dve online aplikácie : DIGITÁLNY ARCHÍV GEOFONDU a MAPOVÝ SERVER. Pár slov o digitálnom archíve “V rámci projektu Geologického informačného systému GeoIS vznikla aplikácia „WebCM“ ako nadstavba IBM DB2 Content Managera –digitálny archív. Nájdete v ňom záverečné správy a posudky z pôvodnej prepracovanej databázy archívu Geofondu, kde k základným bibliografickým údajom budú priebežne vkladané naskenované textové a niektoré prílohové časti záverečných správ v pdf formáte. Extrahovaním textov záverečných správ prostredníctvom aplikácie na optické rozpoznávanie znakov (OCR) systém umožní „fulltextové“ vyhľadávanie priamo v textoch záverečných správ.” Mapový server poskytuje tieto online mapové diela : Geologická mapa SR (1:50 000), Geologické členenie Európy (1:20 000 000),  Prehľadné geologické mapy, Prehľadné mapy SR (1:500 000), Mapy z atlasu krajny (1:1 000 000) – Kvartérny pokryv, Významné geologické lokality, Hlavné hydrogeologické regióny atď., Hyrogeologickú mapu SR (1:200 000) a Mapy z atlasu krajiny SR (1:500 000) – Inžinierskogeologická rajonizácia, Zdroje geotermálnych a minerálnych vôd, Kontaminácia pôd atď.

Written by:

Comments are closed.