Košice – Horný Bankov – Jahodná – Klatovianka – Horný Bankov – Čermeľ

Konečne sa nám podarilo zorganizovať sa s Tomim a vybrali sme sa po práci domov cez Bankov a Jahodnú. Zo začiatku naša trasa neviedla po žiadnej značnej značke. Najskôr sme vyšli na Baňu Bankov cez Červený breh, potom sme pokračovali popri odkalisku , ďalej popri Bistre Bankov až po parkovisko pri rozdeľovníku turistických značiek. Odtiaľ sme však nepokračovali po červenej turistickej značke, ale sme hneď za bránou odbočili doprava do lesa a neznačeným chodníkom sme sa dostali až k Prameňu pod Kamenným Hrbom, od ktorého vedie zelená turistická značka až ku Kamennému hrbu. Z Kamenného hrbu sme už pokračovali po červenej značenej turistickej značke až na Jahodnú. Takmer pri Jahodnej už je bohužiaľ možné vidieť (a hlavne počuť) banský prieskum spojený s možnou ťažbou uránu na Jahodnej :(( Z pod zjazdovky strediska sme sa na chatu Klatovianka (pri ktorej je aj Westernové mestečko) spustili lesnou cestou, ktorej priebeh je možné vidieť v priloženom kml, či na týchto obrázkoch: zjazd_A (podklad letecká mapa KE), zjazd_B (podklad VKU50). Z Klatovianky sme opäť vyšli na Horný Bankov, k rozdeľovníku značiek, pri ktorom sme začali. Tu už šiel Tomi domov a ja som tam zostal, poopekal špekáčku pri príležitosti Duškových menín no a neskôr, okolo 21:15 som sa ešte zastavil v meste u partie na pivo ;) Min Alt 111.22152m, Max Alt 645.38352m.
Profil trate: 17-klatovianka-2008-profil.png
GPS KML track : 17-klatovianka-2008.kml


View Larger Map
Vzdialenosť : 20km

Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.