Terrain zobrazenie na maps.google.com

Spoločnosť Google pridala dnes nový pohľad do svojho produktu Google Maps, ktorý rozšíril existujúce dva pohľady. Novým pohľadom je terénny pohľad zachytávajúci výšku terénu, ktorý rozšíril geopolitickú mapu a satelitné mapu. Terénny pohľad je dostupný celosvetovo vrátane Slovenska. Zdroj dát sa podľa informácií na stránkach Google Maps podľa regiónu líši, v Severnej Amerika je to Navteq, v Európe je to Tele Atlas. Len v októbri spoločnosť DigitalGlobe dodávajúca satelitné mapy pre Google úspešne vypustila na obežnú dráhu nový satelit WorldView-1, ktorý má pre Google Maps postupne zabezpečiť kvalitnejšie satelitné snímky. Rozlíšenie satelitu WorldView-1 je 50 cm, denne v takomto rozlíšení nasníma až 750 tisíc kilometrov štvorcových. To umožní Google pokrývať detailnými snímkami nové územia výrazne rýchlejšie.

Written by:

Comments are closed.