Ako vytvoriť KML súbor z resultu vyhľadávania na Google Maps ?

Ak si užívateľ vyhľadá lokalitu, ktorá ho zaujíma, napr. mesto Martin, jediné čo mu aplikácia umožňuje je prístup na danú lokalitu pomocou referenčnej linky, ktorú získame kliknutím na text Link to this page v pravom hornom rohu (viď obrázok) a skopírovaním adresy v sekcii Paste link in email or IM a vytvorenie HTML kódu (viď obrázok), ktorý je možné vložiť do ľubovolnej stránky (sekcia Paste HTML to embed in website, ktorú získame podobne ako v prípade referenčnej linky – viď obrázok). Tým dosiahneme možnosť zobrazovať výsledok vyhľadávania v iných webových stránkach. Ako však získame KML súbor, čiže súbor, ktorý je možné prehliadať v programe Google Earth ? Vyhľadáme si lokalitu, otvoríme okno referenčnej linky (viď vyššie), ktorú si skopírujeme do adresového okna (okno, kde sa zadáva url) a spustíme danú stránku (hyperlinku). Potom na jej koniec doplníme parameter &output=kml a danú upravenú url spustíme. Prehliadač nám ponúkne KML súbor na stiahnutie (viď obrázok). Obdobne postupujte v prípade vlastných máp (tzv. MyMaps). Nepoužite preddefinovanú možnosť View in Google Earth (viď obrázok).

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.