Ako vypnúť statickú navigáciu v MIO P550 (SirfTech)

Na vypnutie statickej navigácie (SN) doporučujem na operačnom systéme MS Windows Mobile 5 použiť software SirfTech. Pôvodne som sa pokúšal SN vypnúť použitím software SPGPS, no na zariadení MIO P550 vypnutie podľa tohto postupu nefungovalo. Ako teda nato ? Na svojom PDA vypnite všetky programy využívajúce GPS port a nahrajte (pomocou programu Microsoftu ActiveSync – aktuálne vo verzii 4.5) kdekoľvek do zariadenia sofware SirfTech. Program nie je potrebné inštalovať. Po nahratí ho spustite. V záložke Comm skontrolujte, či aktuálnym protokolom komunikácie je protokol MNEA (viď obrázok). Ak MNEA protokol nie je zobrazený, kliknite na tlačítko Close, potom opäť na Find Port & Baud a keď software úspešne vyhľadá port a baudrate komunikácie, kliknite na tlačítko Open. Pokračujeme v položke hlavného menu MNEA, vybratím položky Set Serial Port (switch to SIRF) (viď obrázok). Momentálne v ňom beží MNEA Time. Klikneme na SET a MNEA Time sa zastaví. Prepneme sa opäť do hlavného menu Comm, kde ukončíme komunikáciu v MNEA režime kliknutím na tlačítko Close. Komunikácia sa zastaví a necháme opätovne vyhľadať port a baudrate kliknutím na Find Port & Baud. Tentoraz je aktuálnym protokolom SiRF. Prepneme sa do hlavného menu, položka SiRF (Static navigation) (viď obrázok). Check button musíme nastaviť tak, aby bol úplne prázdny a klikneme na Set. Po tomto nastavení sa nič viditeľné nestane. Pokračujeme vybratím položky Switch to MNEA protokol jej vybratím z menu SiRF. Dostaneme sa na túto obrazovku. Klikneme na Set, pričom sa zastaví SirfTime. Na záver prejdeme do menu Comm, kde ukončíme SiRF komunikáciu kliknutím na tlačítko Close a opätovne vyhľadáme port a baudrate kliknutím na Find Port & Baud. Aktuálnym protokolom je opäť MNEA.


Upozorňujem však, že ktokoľvek čokoľvek so software SirfTech urobí, koná tak len na jeho vlastné riziko, nakoľko neodborná práca s čipom Sirf môže viesť k jeho zablokovaniu.

Skrátená verzia návodu, ktorú si je možné nahrať ako pomoc do PDA zariadenia :
1 zalozka Comm : MNEA protokol?
2 zalozka Mnea->Set Serial Port(switch to SIRF) … Bezi MNEA time …
=> click on SET … MNEA time sa zastavi
4 zalozka Comm
=> click on Close
=> click on Find port & Boud … Najde SIRF protokol
5 zalozka Sirf->Static navigation
=> click on radio button … aby bolo prazdne
=> ckick on Set
6 zalozka Sirf->Switch to MNEA protocol
=> click on Set
… Stoji SIRF cas
7 zalozka Comm
=> click na Close
=> click on Find port & Boud … Najde MNEA protokol

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.