Bývalé korytá Mississippi

Dnes sa mi dostal do rúk obrázok (schéma), ktorý zobrazuje všetky pôvodné korytá rieky Mississippi. Neviem, nakoľko to môže byť relevantný zdroj, no v každom prípade mi to pripomenulo predmet Matematická geológia, s ktorým som sa moril na KGaM TU Košice.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.