Bývalé korytá Mississippi

Dnes sa mi dostal do rúk obrázok (schéma), ktorý zobrazuje všetky pôvodné korytá rieky Mississippi. Neviem, nakoľko to môže byť relevantný zdroj, no v každom prípade mi to pripomenulo predmet Matematická geológia, s ktorým som sa moril na KGaM TU Košice.

Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.