InternetGIS.net

Po dobe príprav môžem konečne povedať, že projekt InternetGIS.net je v prevádze. V skratke sa jedná o portál, ktorý by na Slovensku chcel podporovať využitie a rozšírenie OpenSource GIS v geologických disciplínach. Viac informácií je samozrejme dostupných na stránkach projektu InternetGIS.net.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.