Spolužiaci 4.A, Gymnázium Vrútky

Tak ma napadlo, žeby neblo zlé rozšíriť stránku našej bývalej gymnaziálnej triedy 4.A o údaje, kde sa kto z nás dočastne nachádza, či žije. Vďaka GoogleMaps API je to jednoduché. Tu je náš aktuálny zoznam.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.