GeoCaching

Vďaka môjmu veľmi dobrému kamarátovi Alexovi som sa rozhodol, že sa v rámci možností aj ja zapojím (a zapojím samozrejme aj svoju rodinku) do tejto skvelej hry a pokúsime sa nájsť skríše, ktoré sa nachádzajú v rámci nášho mesta Košice. Na začiatok nám to bude musieť stačiť, predsa len, Laura má ešte len 2 roky. Ak je naše hľadanie úspešné, zobrazí sa táto informácia na stránkach www.geocaching.com (a taktiež na www.geocaching.sk) ako tzv. log. Viacej infromácii o tejto hre je možné získať na oficiálnych stránkach www.geocaching.com, prípadne na slovenskom webe www.geocaching.sk. Aktuálny zoznam skrýš, nachádzajúcich sa na území Slovenska je dostupný na tejto adrese a nás ako Košičanov zatiaľ zaujíma zoznam košických skrýš. Historicky prvú skrýšu sa pokúsim nájsť spolu s Alexom, v Martine, ktorý príde tam príde pozrieť svoju rodnú zem a rodinku. No nie je to dobrý začiatok ? No a potom sa pokúsim namotať aj kamoša Peťa Sasváriho, ktorý o geocachingu hovoril už pred 1/2 rokom.

Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.