Slovensko a mapy

Keďže som už niečo vyše týždňa PN, rozhodol som sa na slovenskom internete pozrieť, kde by som vedel nájsť online mapu Slovenka. Prvou službou je mapový server spločnosti ATLAS.SK, a.smapy.atlas.sk. Nie zo škodoradosti, skôr zo zaujímavosti som spravil snapshot pádu služby mapy.atlas.sk, pretože pravdu povediac, je to po prvý krát za celú dobu existencie tejto služby, čo sa stala nedostupnou. Medzi ďalšie sluzby, ktoré som našiel (a sú vhodné na vyhľadávanie ulíc či miest na Slovensku) patria mapy.zoznam.sk (zoznam.sk poskytuje hneď dve užívateľské rozhrania. Prvé rozhranie je postavené na technológii spoločnosti Telnet, s.r.o – mapy.telnet.sk. Druhé úžívateľské rozhranie je postavené na technológii spoločnosti Mapa Slovakia plus s.r.o – mapy.zoznam.sk) a www.supernavigator.sk. Ako ‘doplnkovú mapovú službu’ by sa dala považovať interaktívna mapa SR prevádzkovaná na adrese www.look4sk.com. Na moje prekvapenie, taktiež denník Pravda je prevádzkovateľom svojej mapovej služby mapy.pravda.sk, ktorá je momentálne vo verzii beta. Na tejto adrese je možné nájsť veľmi, veľmi jednoduchú mapu sveta, podrobnejšiu a použiteľnejšiu mapu Európy,  podrobnú mapu Bratislavy (s možnosťou vyhľadávania ulíc a námestí) a veľmi podrobnú mapu Slovenska (s možnosťou vyhľadávania miest, obcí a ich častí, dopravy či turistických clieľov ako napr. pamiatky UNESCO, hrady, zámky a zrúcaniny, skanzeny, kúpele, termálne kúpaliská a jaskyňe]). Ak by niekto napríklad hľadal satelitnú mapu Slovenska, dá sa opäť nájsť na službe spoločnosti Google, Inc.GoogleMaps. Veľmi zaujímavou službou je www.mapy.cz, prevádzkovanou českou spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Na tejto službe je zaujímavý najmä fakt, že je možné vyhľadávať priamym zadaním GPS súradníc (pomocou operátora Loc). Na internete je napríklad dostupná aj železničná mapa Slovenska. Za zmienku stojí aj fakt, že GoogleMaps boli aktualizované (minimálne) o podrobnú mapu Košíc, Banskej Bystrice a Žiliny.

Written by:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.