InternetGIS.net

Po dobe príprav môžem konečne povedať, že projekt InternetGIS.net je v prevádze. V skratke sa jedná o portál, ktorý by na Slovensku chcel podporovať využitie a rozšírenie OpenSource GIS v geologických disciplínach. Viac informácií je samozrejme dostupných na stránkach projektu InternetGIS.net.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.