Sopotnica I.

Sopotnica je pstruhový vodný tok miestneho významu v Šarišskej vrchovine. Je to ľavostranný prítok Hornádu s dĺžkou 15,5 km. Pramení nad obcou Klenov v Sedlickej brázde v nadmorskej výške okolo 625 m n. m. Tečie prevažne juhovýchodným smerom. Prítoky priberá na katastrálnych územiach obcí: Sedlice a Suchá Dolina, sprava sú to potok spod Zajačej hory (635,1 m n. m.), spod Zadného dolu (554,1 m n. m.), spod Rešetky (576,9 m n. m.) a zľava spod Bystrej (765,8 m n. m.). Tečie údolím v Šarišskej vrchovine (na hornom toku) a v pohorí Čierna hora (na dolnom toku), kde preteká podcelkom Sopotnické vrchy. Pod vrchom Tlstá (687 m n. m.) sa medzi obcami Veľká Lodina a Kysak v nadmorskej výške cca 250 m n. m. vlieva do rieky Hornád. Preteká obcami Klenov a Miklušovce. Na hornom toku preteká romantickým lúčnatým, mäkko modelovaným údolím, na dolnom toku má prudký spád a viacerými perejami a kaskádami sa prerezáva cez Sopotnické vrchy, pričom vytvára hlbokú približne 12 km dlhú rovnomennú dolinu. V ústí sa nachádza rekreačné stredisko Brezie. Po celej dĺžke toku je lesná cesta, ktorú s obľubou využívajú cykloturisti a peší turisti. Na trase je niekoľko hájovní a zvyšky po vodných mlynoch. [wikipedia]

Tento potok ma zaujal svojimi zúženými miestami prechádzajúc dolinou na bicykli v miestach, kde je cesta vysoko nad vodným tokom, očakávajúc prvky prielomu. Rozhodol som sa ho preto zdokumentovať.

[fotogaléria] [panoramatická fotogaléria]

... Sopotnica, Sopotnické vrchy ...
... Sopotnica, Sopotnické vrchy ...
... Sopotnica, Sopotnické vrchy ...
... Sopotnica, Sopotnické vrchy ...
... pozostatky mlynu, Sopotnica, Sopotnické vrchy ...
... pozostatky mlynu, Sopotnica, Sopotnické vrchy ...
... Sopotnica, Sopotnické vrchy ...
... Sopotnica, Sopotnické vrchy ...
... Sopotnica, Sopotnické vrchy ...
... Sopotnica, Sopotnické vrchy ...
... Sopotnica, Sopotnické vrchy ...
... Sopotnica, Sopotnické vrchy ...
... Sopotnica, Sopotnické vrchy ...
... Sopotnica, Sopotnické vrchy ...

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.