Ja & Linux

Moja prvá skúsenosť s Operačným systémom Linux sa datuje nikde na rozhranie rokov 2000-2001 a úprimne musím povedať – bolo to veľmi zlé. Nebolo to distribúciou, ktorú som si vybral (RedHat), ale dobou, ktorá pre desktop Linux nebola tá pravá orechová (to som však nevedel). Moja práca s Linuxom skončila po 2-3 dňoch s presvedčením, že nato proste nemám a ani mať nebudem. Mojím koníčkom a našťastie aj študijným zameraním boli GIS (geografické informačné systémy) a ich využitie a aplikácia v baníctve a geológii.
V tej dobe sme na katedre pracovali so software spoločnosti ESRI – ArcVIEW 3.2. Ako študent som mal prístup k aplikácii len na katedre a bolo to pochopiteľne veľmi obmedzujúce. Okrem tejto skutočnosti hlavnou nevýhodou bola veľmi obmedzená funkcionalita tejto aplikácie. Katedra taktiež nevlastnila okrem MS Access žiadnu databázovú aplikáciu, nevraviac o rozšírení pre prácu s geodátami. GIS software ostaných spoločností bol finančne nedostupný tak ako pre mňa, tak aj pre katedru či školu. Pri pátraní po vhodnom riešení som na internete natrafil na GIS systém GRASS GIS. Hlavnou nevýhodou pre mňa v tej dobe bola skutočnosť, že aplikácia GRASS GIS bola aplikáciou, ktorej primárnou OS platformou je OpenSource operačný systém GNU/Linux – to znamenalo návrat do sveta Linuxu.
Našťastie pre mňa, zlom nastal, ked sa mi presne v tej dobe po 6tich rokoch cez ICQ ozval môj veľmi dobrý priateľ z čias našej strednej školy – Alex Smirnov. Jeho presvedčenie, dennodenné využivanie a hlavne spôsob jeho popisu PREČO POUŽÍVAŤ LINUX mi dodalo opať chuť, náladu a presvedčenie, že LINUX je naozaj tá vhodná platforma, na ktorej sa môžem slobodne venovať svojej záľube – GISu. Tým sa začalo obdobie mojej snahy o dennodenné využívanie systému GRASS GIS. Počas tohoto obdobia som koncom roku 2001 som prvý krát prišiel do kontaktu s distribúciou Mandrake Linux (pôvodné meno, teraz MandrivaLinux). Obľuba tohoto distra mi ostala doteraz. Zažiatky boli opať veľmi ťažké. Naštastie som však už nemusel riešiť základné problémy ako zvuková či grafická karta, X server a inštalácie. V tej dobe som však nastúpil (ako čerstvý absolvent) do svojho prvého zamestania. Práve z tohoto dôvodu som sa z pracovných a časových dôvodov takmer do konca roka 2002 naplno nevenoval Linuxu či GISu. Záujem však ostal a preto som poctivo sledoval všetky aktuality a udalosti týkajúce tejto oblasti.
V roku 2003 som nastúpil na doktorandské štúdium, ktorého predmetom je špecializovaný GIS využiteľný pri dobývaní nerastých surovín. To viedlo u mňa k aktívnemu využívaniu Linuxu a OS aplikcáii, nakoľko celý banský systém je vyvýjaný už kompletne na platforme OS Linux. Súčasťou vyvýjaného banského systému sú rôzne OS aplikácie či knižnice : Minnesota MapServer – development environment for constructing spatially enabled Internet-web applications, PHP MapScript – PHP dynamically loadable module that makes MapServer’s MapScript functions and classes available in a PHP environment, PostGIS – support for geographic objects to the PostgreSQL object-relational database, Proj.4 – Cartographic Projections Library, GDAL/OGR – translator library for raster/vector geospatial data formats, GMT – collection of ~60 tools for manipulating geographic and Cartesian data sets, GEOS – Geometry Engine, GRASS GIS – Geographic Resources Analysis Support System GIS, R-project 2.0.0 – free software environment for statistical computing and graphics, R spatial – provide spatial statistical methods or interfaces to GIS.

V súčastnosti sa aktívne podieľam na rôznych OpenSource GIS projektoch (využívajúc a aplikujúc existujúce OS GIS aplikácie) :

 • Eligeos E-institute of Geology
 • Eligeos GIS server Geology GIS Web portal
 • GisWiki know-how sharing
 • gis-pc MDK based GIS Live linux distro
 • Eligeos Map Server Mapserver/PostGIS hosting
 • dbf2postgis conversion tool
 • SvkPostgis slovak PostGIS manual SVK
 • GeoDataSR Slovak GeoData collection
 • GIS MinDepSR Online GIS application and Information system of Slovak exlusive deposits
 • GIS GeoTermSR GIS application for prognostication of surface deformations in area of closed Bankov Košice Mine.
 • SvkCavesGIS GIS application of Slovak caves.
 • BankovGIS GIS application for prognostication of surface deformations in area of closed Bankov Košice Mine

Komerčný GIS projekt :

 • MineGIS Specialized Mining Enterprise GIS system

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.