Počasie malo jeden z tých väčších výstrelkov, keď po 4-6°C stupňových dňových teplotách sa na jeden deň prudko oteplilo na 25°C. Využil som to a po veľmi dlhom čase som sa bol prebehnúť v okolí Kameničnej (kam sme prišli kvôli Cirkusu Slnka, na ktorý dnes ideme), konkrétne neďaleko mojej obľúbenej Vrbiny. Vymotal som sa okolo 09:00 a išiel sa prejsť na hranice tejto prírodnej rezervácie. Chcel som bežať už od domu, no miestnym psom stačí len to, že kráčate popri ICH plote. A vypozoroval som, že tieto tvory menej dráždi chôdza, než beh. Najsrandovnejší bol taký maličký jedinec nie väčší…

ŠPR Vrbina je snáď za každých okolností a v každom počasí vďačným cieľom poobedňajších prechádzok obyvateľov Kameničnej a jej okolia. Osobne mám toto mŕtve Váhu rameno najradšej na jeseň, kedy sa v jeho vodách zrkadlia pestrofarebné koruny stromov. V zime je pri nízkych teplotách jeho hladina zamrznutá a na zasneženej ľadovej ploche je možné vidieť tiene stromov vytvárajúce zaujímavé obrazce. Tento rok som mal vďaka silnej zime na práve takúto Vrbinu šťastie, preto som neváhal a išiel sa k nej počas východu slnka prejsť. Štátna prírodná rezervácia Vrbina sa nachádza v k.ú. obce Kameničná. Vyhlásená bola v roku 1993. Výmera…

Štátna prírodná rezervácia Vrbina sa nachádza v k.ú. obce Kameničná. Vyhlásená bola v roku 1993. Výmera rezervácie je 34.48 ha, pričom vodná plocha z toho tvorí 10.10 ha a lesné porasty 24.38 ha. Je súčasťou nadregionálneho biokoridoru rieky Váh, ktorý tvorí migračnú trasu fllóry a fauny. V prírodnej rezervácii v zmysle zákona NR SR č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny platí 4. stupeň ochrany. Chránené územie predstavuje vodnú plochu obkolesenú porastami drevín mäkkého lužného lesa. Je ukážkou vŕbovo-topľových porastov s krovitou a bylinnou etážou. Pôdy sú tu ťažké, ílovito-hlinité. Predstavuje mokraď s výskytom vodných a močiarných druhov rastlín a živočíchov,…