Vodná stavba Ružín 1.

Vodná stavba Ružín je sústavou vodných stavieb Ružín 1 (rkm 70,900, akumulačná nádrž) a Ružín 2 (rkm 66,300, vyrovnávacia nádrž, umožňuje aj spätné prečerpávanie), vybudovaných na rieke Hornád v rokoch 1962 – 1972. Nachádza sa severne od mesta Košice, v severovýchodnej časti Slovenského rudohoria v miestach, kde rieka Hornád preteká hlbokým údolím medzi strmými svahmi Volovských vrchov a Čiernej hory. Účelom týchto vodných stavieb je zabezpečiť úžitkovú vodu pre priemyselné účely, dobrý ekologický stav vôd, sploštenie povodňových prietokov, výroba špičkovej elektrickej energie a rekreačné možnosti obyvateľom. Zaujímavosťou je, že VS Ružín 2 je štartovacou elektrárňou ostatných elektrární na Slovensku. Prevádzkovateľom Vodnej stavby Ružín je Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy, Košice.

30.09.2017 sa v priestoroch VS Ružín 1 uskutočnil Deň otvorených dverí VS Ružín. V priestoroch elektrárne prebiehali prednášky o histórii výstavby a súčastnosti stavby, jej čistení a bola umožnená návšteva riadiaceho velína. Pre nás najzaujímavejšou časťou bol zostup do priestorov nachádzajúcich sa v podzemí múru priehrady a jeho následný prechod. Zamestnanci priehrady boli veľmi milí a ochotní, pre hostí zabezpečili občerstvenie a aj informačné materiály, z ktorých informácie čerpám v tomto článku. Vyslovene vrelo odporúčam využiť najbližšiu možnosť túto priehradu navštíviť. Rád si túto malú exkurziu zopakujem.

Hlavné parametre VS Ružín I.: kamenná, sypaná priehrada s výškou 59.2m, dĺžkou koruny hrádze 330m, šírkou v korune 6m a priemerným ročným prietokom Qa 15.455 m3/s. Maximálna prevádzková hladina 326.6 m n.m., minimálna prevádzková hladina 298 m n.m., maximálna retenčná hladina 327.6 m n.m. Objem: celkový objem 59 mil m3, stály 6.3 mil m3, zásobný 48.90 mil m3 a retenčný 3.8 mil m3. Zatopená plocha 390 ha, plocha povodia 1906.7 km2. Kóta koruny hrádze 329.60 m n.m., kóta dna hrádze 266.30 m n.m. Ročné vody: Q100 645 m3/s, Q1000 930 m3/s.

Hlavné parametre VS Ružín II.: betónová, gravitačná priehrada s výskou 27m, dĺžkou koruny hrádze 140m a šírkou v korune 6.5m. Maximálna prevádzková hladina 277.3 m n.m., minimálna prevádzková hladina 272.3 m n.m., maximálna retenčná hladina 278.6 m n.m. Objem: celkový objem 4.55 mil m3, stály 1.32 mil m3, zásobný 2.45 mil m3 a retenčný 0.78 mil m3. Zatopená plocha 70 ha, plocha povodia 1932.8 km2. Kóta koruny hrádze 279.60 m n.m., kóta dna hrádze 263.00 m n.m. Ročné vody: Q100 650 m3/s, Q1000 940 m3/s.

[fotogaléria z areálu VS Ružín I.]

httpvh://www.youtube.com/watch?v=d3CR9wpvaiM

[peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-BJoBmjmMs_E/WdjJhI0Nk0I/AAAAAAAApIM/SeYV3NeMvZgb2uYSYv4cAAXSTM1EPSxuACCoYBhgL/s144-o/IMG_1178.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/104853636437180584831/6474035148020425905?locked=true#6474146035484431170″ caption=”” type=”image” alt=”IMG_1178.jpg” image_size=”5184×3332″ ]

[peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-hu7-Rz6ZN2o/WdjJhJ1yHRI/AAAAAAAApIM/FCtmsisaJbErBGeakC76CWAI1ROBQ3DgQCCoYBhgL/s144-o/IMG_1182.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/104853636437180584831/6474035148020425905?locked=true#6474146035759455506″ caption=”” type=”image” alt=”IMG_1182.jpg” image_size=”5184×2359″ ]

[peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-x9rphdltg3Q/WdjJhAW78aI/AAAAAAAApIM/b-dGf9_9spgin3gWd7RtJxUyRvpozZkRwCCoYBhgL/s144-o/IMG_1153.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/104853636437180584831/6474035148020425905?locked=true#6474146033214157218″ caption=”” type=”image” alt=”IMG_1153.jpg” image_size=”4646×3125″ ]

[peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-79Nia3yrXT8/WdjJhFwBgRI/AAAAAAAApIM/NovOgURMXt8stHIu1wsoEciNan45TJNWQCCoYBhgL/s144-o/IMG_1141.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/104853636437180584831/6474035148020425905?locked=true#6474146034661556498″ caption=”” type=”image” alt=”IMG_1141.jpg” image_size=”4365×3414″ ]

[peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-Z0gNBGmXJiU/WdjJhEiLJLI/AAAAAAAApIM/xyqWDytXvmo_mOaMjV6Q3cZQHyYxiM1mwCCoYBhgL/s144-o/IMG_1135.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/104853636437180584831/6474035148020425905?locked=true#6474146034335032498″ caption=”” type=”image” alt=”IMG_1135.jpg” image_size=”4510×3269″ ]

[peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-CSAglGN6XfQ/WdjJhGnFmhI/AAAAAAAApIM/ZKeWYTh-8dYqBv3HRIgWwF_zHhoJONTtgCCoYBhgL/s144-o/IMG_1134.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/104853636437180584831/6474035148020425905?locked=true#6474146034892511762″ caption=”” type=”image” alt=”IMG_1134.jpg” image_size=”3178×5184″ ]

[peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-s2qeP01j5IE/WdjJhGSvvHI/AAAAAAAApIM/nSk37Kpb_zQuJWz3rUIt-_zoScHqpFYoQCCoYBhgL/s144-o/IMG_1124.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/104853636437180584831/6474035148020425905?locked=true#6474146034807192690″ caption=”” type=”image” alt=”IMG_1124.jpg” image_size=”3353×3177″ ]

[peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-9t5Fu4de014/WdjJhKBPkUI/AAAAAAAApIM/JghteYWOgnsCOmQyqmLH6wFkzKL4amG0gCCoYBhgL/s144-o/IMG_1119.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/104853636437180584831/6474035148020425905?locked=true#6474146035807523138″ caption=”” type=”image” alt=”IMG_1119.jpg” image_size=”5184×3456″ ]

[peg-image src=”https://lh3.googleusercontent.com/-3nx-nBh5g8w/WdjJhJIFoAI/AAAAAAAApIM/38XmJ8cqfBUmvgb6xTgKy0ONkpHIoQwTQCCoYBhgL/s144-o/IMG_1114.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/104853636437180584831/6474035148020425905?locked=true#6474146035567796226″ caption=”” type=”image” alt=”IMG_1114.jpg” image_size=”5184×2866″ ]

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.