Gotický kostol, Stránske

Nad obcou Stránske v Žilinskej kotline stojí v areáli cintorína zrúcanina gotického Kostola sv. Heleny. Postavili ho možno už koncom 13. storočia ako jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom, západnou vežou a severnou sakristiou. Veriacim slúžil až do roku 1858, kedy celú oblasť zasiahlo silné zemetrasenie. V písomných prameňoch sa obec i kostolík spomínajú v roku 1368, kedy mal miestny zemepán Dominik Balog, syn Otta dostať od ostrihomského arcibiskupa Tomáša povolenie postaviť v Stránskom kostol. Je však možné, že išlo len o prestavbu už stojaceho objektu. Renesančne bol upravený koncom 17. storočia, pričom obnovený kostolík slávnostne posvätil 10. mája 1694 nitriansky biskup Leopold Kolonič. V 18. storočí prešiel objekt barokovou úpravou, už v roku 1800 sa však zrútila klenba presbytéria sa a nahradil ju rovný drevený strop, aký bol aj v lodi. Kostolík poškodilo 15. januára 1858 silné zemetrasenie do takej miery, že nemohol byť ďalej využívaný. Keďže sa v nasledujúcich rokoch nenašlo dosť peňazí na jeho opravu, v roku 1877 bol úradne zatvorený. Zachované sochy preniesli do chrámu v susednej obci Konská a tri zvony zavesili vo zvonici pri škole. Narušenú statiku veže spevnili naposledy v roku 1992, ďalšie práce však komplikuje nedostatok financií a nevysporiadané vlastnícke pomery s pozemkom. V súčasnosti (rok 2010) je celý areál zarastený burinou a kríkmi. [apsida]

[obnova kostola, facebook] [wikipédia] [ohrozenekostoly.sk]

Gotický kostol, Stránske
Gotický kostol, Stránske
Gotický kostol, Stránske
Gotický kostol, Stránske

[mapsmarker marker=”5″]

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.