Vodopád Vârciorog, Bihor, Rumunsko

Vodopád Varciorog je chránená oblasť národného záujmu zodpovedajúca IUCN kategórii IV (prírodná rezervácia geologického typu), ktorá sa nachádza v juhovýchodnej časti Bihorských vrchov (horná časť údolia Varciorog) v severozápadnom kraji Alba (na hraniciach s krajom Bihor), na území Arieşenského prírodného parku. Vodopád dosahuje výšku približne 15 m a vedie k nemu jednoduchá turistická trasa vyznačená žltým kruhom (4 km od parkoviska na štátnej ceste DN75). Zaujímavosťou v blízkosti vodopádu sú štôlňa a halda, ktoré sú pozostatkom ťažby uránovej rudy v tejto oblasti.

Bihorské vrchy, fotogaléria: https://plus.google.com/photos/104853636437180584831/albums/6152918969283115889?banner=pwa.

Lokalizácia vodopádu na mape [OpenMaps.eu] [Google Maps] [OpenStreetMap]

vodopád Vârciorog
vodopád Vârciorog
vodopád Vârciorog
vodopád Vârciorog
jeden z prítokov vodopádu Vârciorog
jeden z prítokov vodopádu Vârciorog
štôlňa bývalej uránovej bane
štôlňa bývalej uránovej bane

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

Be First to Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.