Vodopád Vârciorog, Bihor, Rumunsko

Vodopád Varciorog je chránená oblasť národného záujmu zodpovedajúca IUCN kategórii IV (prírodná rezervácia geologického typu), ktorá sa nachádza v juhovýchodnej časti Bihorských vrchov (horná časť údolia Varciorog) v severozápadnom kraji Alba (na hraniciach s krajom Bihor), na území Arieşenského prírodného parku. Vodopád dosahuje výšku približne 15 m a vedie k nemu jednoduchá turistická trasa vyznačená žltým kruhom (4 km od parkoviska na štátnej ceste DN75). Zaujímavosťou v blízkosti vodopádu sú štôlňa a halda, ktoré sú pozostatkom ťažby uránovej rudy v tejto oblasti.

Bihorské vrchy, fotogaléria: https://plus.google.com/photos/104853636437180584831/albums/6152918969283115889?banner=pwa.

Lokalizácia vodopádu na mape [OpenMaps.eu] [Google Maps] [OpenStreetMap]

vodopád Vârciorog
vodopád Vârciorog
vodopád Vârciorog
vodopád Vârciorog
jeden z prítokov vodopádu Vârciorog
jeden z prítokov vodopádu Vârciorog
štôlňa bývalej uránovej bane
štôlňa bývalej uránovej bane

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.