Porovnanie meriana vzdialenosti (test 1.)

Vďaka aplikácii Strava (mobilný telefón HTC Desire 500) ma začala zaujímať rýchlosť a hlavne vzdialenosť užívateľských úsekov (funkcia segmenty) na trasách, na ktorých behávam. Výsledné údaje o rýchlosti a čase som dodatočne porovnával s údajmi, ktoré mi dovtedy poskytovali športové hodinky Suunto Quest s prídavným zariadením Suunto Foot POD. Takmer okamžite som si všimol rozdiely v nameranej vzdialenosti. Rozhodol som sa preto zistiť, či je problém v hodinkách (zle kalibrovaný Foot POD?), alebo v mobilnom telefóne (problém aplikácie Strava?).

Naplánoval som si testy v podmienkach, v akých bicyklujem a behám:

  1. test v meste na otvorenej ploche s dostatočným výhľadom na oblohu (štadión na Popradskej ulici)
  2. test v meste medzi zástavbou s nedostatočným výhľadom na oblohu (sídlisko, centrum, atď.)
  3. test v lesnom poraste (Bankov, Čermeľ atď)

Plánované testovacie zariadenia: Turistické GPS Garmin Oregon 450, mobilný telefón HTC Desire 500 (aplikácia Strava) a tracker Sony GPS-CS1KASP.

Prvý plánovaný test sme realizovali so zariadením Oregon a mobilným telefónom HTC za pekného, slnečného, takmer bezoblačného počasia. Zariadenia boli umiestnené vedľa seba, neboli blokované telom alebo predmetom. Ihrisko má známu vzdialenosť okruhu 400m. Interval zápisu dát pri Oregone bol nastavený na maximálny (most frequently). Pri HTC som dané nastavenie v aplikácii Strava nevedel ovplyvniť, nakoľko nastaviť danú možnosť neobsahuje.

Závery testu.Obidve zariadenia namerali vzdialenosť presne (nameraných 800m). Ako je vidieť na mape http://kml.misovic.net/test1-meranie-presnosti-merania-export.html, priebeh zaznamenanej trasy je plynulejší a vernejší pri zariadení Garmin Oregon 450. Merania boli vykonané počas chôdze (dve kolá, protismerne), čo však nie celkom zodpovedá reálnej rýchlosti behu alebo jazdy na bicykli. V súvislosti s rýchlosťou si myslím, že vzhľadom na interval zápisu dát zariadenia môže nastať problém (skrátenie trasy). Tento predpoklad plánujem overiť explicitným meraním – pri mobilnom telefóne sa pokúsim nájsť aplikáciu, ktorá umožňuje interval nastaviť.

Meranie so zariadením HTC Desire 500 (aplikácia Strava)

Meranie so zariadením Oregon GPS 450

Porovnanie priebehu meraní (podrobnejšia mapa http://kml.misovic.net/test1-meranie-presnosti-merania-export.html)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.