Zniev a Znievsky hrad

Pri našej poslednej návšteve Martina sme sa vybrali na malý rodinný výlet na vrch Zniev (pohorie Žiar) a Znievsky hrad, ktorý sa na ňom nachádza. Počasie nám prialo, túra je to viac menej vhodná aj pre menšie deti (je tam však pár strmých úsekov, ale zdatnejšie dieťa staršie ako 7-8 rokov ich zvládne) a je jednou z najkrajších rodinných túr v Turci. Chodník je vyznačený zelenou turistickou značkou a začína pri cintoríne v Kláštore pod Znievom. Výletníkov prevedie popri kalvárii (kostol sv.Kríža z roku 1728) a pietnom mieste venovanom Sv. Margite Uhorskej.

Zniev (985 m n. m.) je najsevernejší vrch pohoria Žiar. Nachádza sa v geomorfologickom podcelku Sokol, v najvyššej, severovýchodnej časti pohoria, nad obcou Kláštor pod Znievom. [zdroj Wikipedia]
Znievsky hrad je zrúcanina na vápencovom vrchu Zniev vo výške 985 m n. m., teda takmer 500 m nad mestečkom Kláštor pod Znievom. Hradný vrch tvorí severné zakončenie samostatného pohoria Žiar, nadväzujúceho na Lúčanskú časť Malej Fatry. [zdroj Wikipedia]

Areál kalvárie bol založený už začiatkom 18. storočia a postupne dobudovaný až po 20. storočie. Dominantou pahorku je štíhla veža kostola sv. Kríža, ktorý dali v roku 1728 postaviť Mikuláš Ďurčáni, farár z Troch Sliačov a Juraj Mihalóczi. Po 100 rokoch dal kostol opraviť biskup Jozef Kluch. Kostol je ohradený múrom s tromi vstupmi, ktoré boli pôvodne zdobené barokovými vázami a prstencom kaplniek zabudovaných do múru. Na centrálnom priestranstve sú tri jednoduché drevené kríže. Kaplnky pri ohrade kostola sú dnes pokračovaním mladších zastavení, postavených na svahu pahorka.
Kostol sv. Kríža na kalvárii je jednoloďový kostolík s hrotovým uzáverom a predstavenou vežou. Valená lunetová klenba na pásoch zastrešila neveľký priestor, ktorému dominuje oltár z 18. storočia s výjavom kladenia Krista do hrobu. V strede oltára je socha Piety, v pozadí Kríž. Po stranách sochy sv. Jána evanjelistu a Panny Márie, sv. Barbory a sv. Kataríny. V kostole sú rozmiestnené štyri veľké obrazy Krížovej cesty od Jozefa Božetecha Klemensa z roku 1877.
Sv. Margita Uhorská (1242 – 1270), princezná a dominikánska rehoľníčka. Dcéra kráľa Bélu IV. A jeho manželky Márie Lascaris, narodila sa na zámku Turoc. Boli to nebezpečné časy v období tatárskych vpádov, a preto ju ako trojročnú zverili do opatery dominikánskych rehoľníc vo Veszpréme. O niekoľko rokov neskôr dal kráľ postaviť kláštor na ostrove v Dunaji, neďaleko Budy, kde Margita zložila rehoľné sľuby r. 1255 a r. 1261 vstúpila do kláštora. Predtým sa odmietla vydať za českého kráľa Otakara II.
[zdroj obecklastor.sk]

[fotogaléria z výletu] [GPS track]

IMG_1793.jpg
Hrad Zniev (alebo Turčiansky hrad)
IMG_1773.jpg
Kláštor pod Znievom
IMG_1743.jpg
Kostol sv. Kríža
IMG_1757.jpg
Sv. Margita Uhorská (1242 – 1270)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.