CVČ a cena druhého záujmového útvaru

Médiá a ústa našich zastupiteľov sú plné úvah a konštatovaní o tom, že sa naše deti nemajú kde hrať, čí ako rozvíjať svoje tvorivé schopnosti. Jednou z možností sú CVČ. Myslím si teda, že hlavnou marketingovou úlohou CVČ (resp. Mestského zastupiteľstva v Košiciach, resp. mesto Košice) je prilákať deti na záujmové krúžky (útvary), ktoré by mali byť bohaté svojím zabezpečením, rozsahom a dostupné svojou cenou. Dajme tomu, ze prvé dva body by sme splnené mali. Dostávame sa k cene. 4€/mesiac/útvar je, subjektívne si myslím, v poriadku. Ak však vašu ratolesť v Košickom CVČ zaujme ďalší útvar, tak sa cena mení nasledovne, citujem: “(3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelnou záujmovou činnosťou v záujmových útvaroch a oddeleniach centra voľného času(1d) prispieva … e) zákonný zástupca dieťaťa a dospelá osoba na každý ďalší záujmový útvar mesačne sumou 20 €.”. Paušálne, bez zohľadnenia potrieb nákladov daného útvaru. Áno, do vlastných detí musíme investovať. Nerozumiem však politike mesta. Je snahou prinútiť nás mať len jeden záujmový útvar na dieťa?

http://cvckosice.sk/kruzky/data/poplatky_kruzky.pdf

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.