Drift HD170 Stealth Adobe Premiere preset

Zaujímalo ma, aký preset použiť pri vytváraní projektu v Adobe Premiere, keď používam kameru Drift Innovation HD170 Stealth. Napísal som na support výrobcu kamery, pričom odpoveď bola :

  • pre 720p s 30fps použiť HDV 720p30 (alebo AVCHD 720p30)
  • pre 720p s 60fps použiť AVCHD 720p60
  • pre 1080p s 30fps použiť AVCHD 1080p30
... preset pre 720p (30fps) ...
... preset pre 720p (30fps) ...
... preset pre 720p (60fps) ...
... preset pre 720p (60fps) ...
... preset pre 1080p (30fps) ...
... preset pre 1080p (30fps) ...

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

Be First to Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.