Pamätná tabuľa na pamiatku deportovaným vrútockým židom

Podnetom na vytvorenie pamätnej tabule bol list Ing. Júliusa Kordu, pamätníka na deportáciu židovských spoluobčanov do koncentračných táborov v roku 1942. Výrobu a umiestnenie pamätnej tabule schválili poslanci MsZ na rokovaní dňa 16. 6. 2009. Prednosta MsÚ Ing. Ján Mlynár dal úlohu vypracovať grafické návrhy pamätnej tabule záujemkyni o pracovné miesto v odbore kultúry Kataríne Lahutovej. Po viacerých konzultáciách sa vybral jeden návrh a zároveň aj umiestnenie na budove súčasného Kriváňa. Tabuľa bola slávnostne odhalená počas Dní mesta Vrútky 2010 100 rokov od postavenia bývalej židovskej synagógy.

Tabuľu tvorí poloplastika z polyesterlaminátu, ktorý je povrchovo upravený pobronzovaním. Symbolika prvkov na pamätnej tabuli: korene – myšlienky ľudí a zážitky (emócie) z deportácií, ktoré sú v ľuďoch do smrti zakorenené;  Kmeň stromu – symbolika tela, konkrétne nemeckých vojakov, ktorí si prišli po židovských obyvateľov;  Konáre – ruky Nemcov. Oni mali vládu nad životmi deportovaných Židov, ktorých držali pevne v hrsti; Jadro (guľa z ostnatého drôtu) – je celok, zhluk všetkých židovských osudov, s obmedzeným prístupom k životu. Boli zadržiavaní rukami (konármi) nemeckých vojsk;  Ostnatý drôt – obmedzenie v koncentračných táboroch.

Autorkou návrhu je Katarína Lahutová, pracovníčka odboru kultúry MsÚ Vrútky a absolventka Školy užitkového výtvarníctva v Kremnici. Pamätnú tabuľu zhotovil a na budovu umiestnil Dalibor Vávra. Celý projekt finančne zabezpečilo mesto Vrútky.

[zdroj: Regionálny mesačník Vrútok Vrútočan, číslo 10/2010]

Pamätná tabuľa na pamiatku deportovaným vrútockým židovským obyvateľom v roku 1942.
Pamätná tabuľa na pamiatku deportovaným vrútockým židovským obyvateľom v roku 1942.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.