Elevation profile v Google Earth

KONEČNE je možné vytvoriť “elevation profile” (výškový profil) z ľubovolnej “path” (cesty) alebo importovaného GPS súboru (.GPX) priamo v aplikácii Google Earth. Ako profil vytvoriť ukazuje nasledujúce krátke video na príklade path nakreslenej priamo v aplikácii. Ak chcete vytvoriť profil z GPX súboru, jednoducho ho v Google Earth otvorte a postup je rovnaký, ako pre path vytvorenú v aplikácii.Video si zobrazte vo väčšom rozlíšení, aby bolo jednotlivé kroky lepšie vidieť.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2 other subscribers

One Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.