Elevation profile v Google Earth

KONEČNE je možné vytvoriť “elevation profile” (výškový profil) z ľubovolnej “path” (cesty) alebo importovaného GPS súboru (.GPX) priamo v aplikácii Google Earth. Ako profil vytvoriť ukazuje nasledujúce krátke video na príklade path nakreslenej priamo v aplikácii. Ak chcete vytvoriť profil z GPX súboru, jednoducho ho v Google Earth otvorte a postup je rovnaký, ako pre path vytvorenú v aplikácii.Video si zobrazte vo väčšom rozlíšení, aby bolo jednotlivé kroky lepšie vidieť.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.