Kostol sv. Gorazda a spoločníkov, Terasa, Košice

Zastavenie sa na parkovisku, pri kostole sv. Gorazda a spoločníkov (Terasa, Košice) po návrate z úspešného spolu nájdenia cache GC Biely dom (http://coord.info/GC23KB0). Kto povedal, ako má vyzerať Anjel ? Možno sú ich medzi nami tisíce a statočne ich ignorujeme …

kostol sv. Gorazda a spoločníkov, Terasa, Košice
kostol sv. Gorazda a spoločníkov, Terasa, Košice

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

Be First to Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.