Veporské Rozprávkovo

Patrím k tým, čo si radi čítajú mapu. Ako digitálnu, tak aj papieroú (a najme tie od VKÚ). Len tak, aby som si pozrel, kde čo je, kam by sa dalo na bicykli, kam pešo a kam na lyžiach. V jedných vrchoch človeka zaujme koľko je tam skalísk,  v ďalších zase, že sú celé zalesnené, ďalšími vedie veľa ciest, ďalšie sú na druhú stranu bez chodníka. A v podstate na každej sa všetko tak pekne, po našom, volá: Smrečiny, Jedľoviny, Vyšné (Nižné) Lúky, Bukovec, Rakytovo, Balážová, Vyšná (Nižná) dolina a tak ďalej :)

Čítam si ich už relatívne veľa rokov. Až raz, nedávno, zobral som si mapu Veporských vrchov. A na nej som našiel niečo, čom som ešte nevidel na žiadnej predtým. Iný svet – skutočné rozprávkovo názvov : Sebeniná, Čachovka, Dúdorovo, Vrchprieraz, Tušimka, Štoliansko, Lučenčík, Ľavčíkovo, Mežino, Neklen, Čierťaž, Grapa, Salajka, Ípeľ, Vrchpole, Šasné blato, Húkľavý potok.

A to bolo len v prvej tretine mapy. Rozprávka pokračuje aj v jej druhej tretine : Pepiereň,  Utekáč, Snohy, Sekcia, Sklenička, Četove potôčky, Cibuľka, Salajka, Pradidovo, Sapúnske, Mikoňovo, Rangaska, Jaslište, Kuričiarka, Sedmák, Kolieska, Tmavý Šlóg, Hendelská žlabica č Strundžené.

Posledná časť mapy sa tiež nemá prečo hambiť : Nový Krám, Ungrovo, Smrďaté, Šiašovo, Chvatimech, Bald, Chamarová, Chmeľúska, sedlo Chlpavica, Martalúska, Magnet, Pacherka, Nad Spuzlom, Zavarguľa, Vajdička, Pôbišovo a Zúbrik.

Možno to súvisí s osídľovaním daného územia, možno s niečim iným. Neviem veru, v každom prípade sa to niekedy aspoň pokúsim zistiť.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.