Veporské Rozprávkovo

Patrím k tým, čo si radi čítajú mapu. Ako digitálnu, tak aj papieroú (a najme tie od VKÚ). Len tak, aby som si pozrel, kde čo je, kam by sa dalo na bicykli, kam pešo a kam na lyžiach. V jedných vrchoch človeka zaujme koľko je tam skalísk,  v ďalších zase, že sú celé zalesnené, ďalšími vedie veľa ciest, ďalšie sú na druhú stranu bez chodníka. A v podstate na každej sa všetko tak pekne, po našom, volá: Smrečiny, Jedľoviny, Vyšné (Nižné) Lúky, Bukovec, Rakytovo, Balážová, Vyšná (Nižná) dolina a tak ďalej :)

Čítam si ich už relatívne veľa rokov. Až raz, nedávno, zobral som si mapu Veporských vrchov. A na nej som našiel niečo, čom som ešte nevidel na žiadnej predtým. Iný svet – skutočné rozprávkovo názvov : Sebeniná, Čachovka, Dúdorovo, Vrchprieraz, Tušimka, Štoliansko, Lučenčík, Ľavčíkovo, Mežino, Neklen, Čierťaž, Grapa, Salajka, Ípeľ, Vrchpole, Šasné blato, Húkľavý potok.

A to bolo len v prvej tretine mapy. Rozprávka pokračuje aj v jej druhej tretine : Pepiereň,  Utekáč, Snohy, Sekcia, Sklenička, Četove potôčky, Cibuľka, Salajka, Pradidovo, Sapúnske, Mikoňovo, Rangaska, Jaslište, Kuričiarka, Sedmák, Kolieska, Tmavý Šlóg, Hendelská žlabica č Strundžené.

Posledná časť mapy sa tiež nemá prečo hambiť : Nový Krám, Ungrovo, Smrďaté, Šiašovo, Chvatimech, Bald, Chamarová, Chmeľúska, sedlo Chlpavica, Martalúska, Magnet, Pacherka, Nad Spuzlom, Zavarguľa, Vajdička, Pôbišovo a Zúbrik.

Možno to súvisí s osídľovaním daného územia, možno s niečim iným. Neviem veru, v každom prípade sa to niekedy aspoň pokúsim zistiť.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

Be First to Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.